(Wan)hoop

(Wan)hoop

Wereldwijd is het aantal vluchtelingen enorm: 82,4 miljoen mensen(!), de recente vluchtelingen uit Oekraïne niet meegerekend. Nog nooit waren zo veel mensen op de vlucht voor oorlog, conflicten en onderdrukking.

Een aantal jaren geleden liep ik de Nacht van de Vluchteling, een sponsortocht waarbij de opbrengst geheel naar Stichting Vluchteling ging die acute noodhulp kon bieden aan vluchtelingen. Acute noodhulp is tijdelijke en levensreddende hulp vlak na een ramp of geweldsconflict. Stichting Vluchteling of het Rode Kruis bijvoorbeeld, kunnen zo levens redden en slachtoffers beschermen en voorzien van zaken als onderdak, medische zorg, voedsel, drinkwater en sanitaire voorzieningen.

De nachtelijke wandeling van 40 km van Rotterdam naar Den Haag was intensief en onderweg kon ik me de paniek en onzekerheid indenken van mensen die op de vlucht zijn. Wij sponsorlopers wisten tijdens onze comfortabele tocht dat het slechts 40 km en één nacht lang zou duren. Mensen die op vlucht zijn weten niet waar hun tocht eindigt of hoe lang het nog duurt. Ze lopen in alle wanhoop weg van de plek van onheil en hopen op een veilige bestemming.

Mardjan Seighali vluchtte met twee kleine kinderen naar Nederland. Ze begon opnieuw. Ze zet zich nu in voor de vluchteling in Nederland en heeft als directeur van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF velen anderen geholpen. De vluchtelingen uit de Oekraïne zijn actueel en de oorlog is zorgwekkend dichtbij. Hoe gaan wij helpen? Wereldwijd zijn mensen verbonden in hun verlangen naar o.a. liefde, veiligheid, geborgd zijn, leven in vrede, autonomie en ontwikkeling. Onze verlangens zijn universeel.

Margot Snelders
Voorzitter HVN