Wil je deel uitmaken van ons netwerk? We maken graag kennis met je! Het liefst tijdens een van onze netwerkavonden. Dus ben je nieuwsgierig naar HVN en wil je graag eens een avond bijwonen? Neem dan contact op met Marlies Ruijgrok, ons bestuurslid Nieuwe Leden, via nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl. Zij kan je inschrijven om als introducé naar een HVN-avond te komen. Heeft een HVN-lid je uitgenodigd als introducé? Neem dan ook even contact op met Marlies om je aan te melden. Dan zorgt zij dat je hartelijk ontvangen wordt.

Per avond kunnen maximaal vier introducées meedoen.

Nog geen lid? Stuur dan een mail om je aan te melden als introducé.

Kan ik lid worden?

De leden van het Haags Vrouwennetwerk voldoen aan het volgende profiel:

  • Professionele en actieve vrouwen met een HBO- of universitaire opleiding en werkniveau.
  • Hebben meerdere jaren werkervaring.
  • Hebben een werkweek vanaf 30 uur betaalde arbeid.
  • Hebben wanneer zij ondernemer, zelfstandige of freelancer zijn, een jaar of langer, als ondernemer hun eigen inkomen.
  • Hebben een professionele drive, willen van anderen leren en anderen verrijken en hebben brede maatschappelijke belangstelling.
  • Zijn woonachtig en/of werkzaam in de regio Den Haag.
  • Zijn bereid om in HVN te investeren door zich op enig moment beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie of een andere taak op zich te nemen.

Hoe word ik lid?

Voordat je lid wordt, maken we eerst kennis met elkaar. Ten eerste doordat je een of twee avonden als introducé bezoekt. Is dat je goed bevallen en je wilt graag lid worden, volgt een gesprek met een van de bestuursleden, meestal Marlies Ruijgrok. In dat gesprek bespreek je wat over en weer de wensen en  verwachtingen zijn. Is er een match? Dan word je  formeel voorgedragen aan het bestuur, dat over je lidmaatschap beslist.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van het Haags Vrouwen Netwerk is per jaar € 100.
Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten die door het Haags Vrouwen Netwerk georganiseerd worden en ontvangen maandelijks de HVNieuwsbrief.

Het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar opgezegd worden. Opzeggingen voor het volgende jaar moeten vóór 1 december schriftelijk of per e-mail bij het bestuur van het Haags Vrouwen Netwerk gemeld worden.

Entreekosten

Voor nieuwe leden gelden eenmalige entreekosten van € 15. De contributie voor nieuwe leden wordt berekend met ingang van het lopende kwartaal.

Maandelijkse bijeenkomsten

Op de maandelijkse bijeenkomsten betaal je per keer dat je aanwezig bent € 25. Dat is inclusief een warm buffet en koffie en thee.