Haags Vrouwen Netwerk

Lidmaatschap

Nieuwe leden

Wil je deel uitmaken van ons netwerk? We maken graag kennis met je! Het liefst tijdens een van onze netwerkavonden. Dus ben je benieuwd naar HVN en wil je graag eens een avond bijwonen? Neem dan contact op met AnneMarie Attema door te mailen naar nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl. Zij kan je inschrijven om als introducee naar een HVN-avond te komen. Heeft een HVN-lid je uitgenodigd als introducee? Neem dan ook even contact op met AnneMarie om je aan te melden. Dan zorgt zij ervoor dat je hartelijk ontvangen wordt. Per avond kunnen er maximaal vier introducees meedoen.

Kan ik lid worden?

De leden van het Haags Vrouwen Netwerk voldoen aan het volgende profiel:

  • Professionele en actieve vrouwen met een brede maatschappelijke belangstelling.
  • Hebben meerdere jaren werkervaring.
  • Hebben een werkweek vanaf 30 uur betaalde arbeid.
  • Hebben wanneer zij ondernemer, zelfstandige of freelancer zijn, een jaar of langer, als ondernemer hun eigen inkomen.
  • Hebben een professionele drive en willen van anderen leren en anderen verrijken.
  • Zijn woonachtig en/of werkzaam in de regio Den Haag.
  • Zijn bereid om in HVN te investeren door zich op enig moment beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie of een andere taak op zich te nemen.

Hoe word ik lid?

Voordat je lid wordt, maken we eerst kennis met elkaar. Ten eerste doordat je een of twee avonden als introducee bezoekt. Als dat goed bevallen is en je graag lid wilt worden, dan volgt een gesprek met een van de bestuursleden, meestal AnneMarie Attema. In dat gesprek bespreek je wat over en weer de wensen en verwachtingen zijn. Is er een match? Dan word je formeel voorgedragen aan het bestuur, dat over je lidmaatschap beslist.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van het Haags Vrouwen Netwerk is per jaar €115,-.
Leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten die door het Haags Vrouwen Netwerk georganiseerd worden en ontvangen maandelijks de HVNieuwsbrief.

Het lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar opgezegd worden. Opzeggingen voor het volgende jaar moeten vóór 1 december bij het bestuur van het Haags Vrouwen Netwerk gemeld worden. Dit kan door te mailen naar secretariaat@haagsvrouwennetwerk.nl.

Entreekosten

Voor nieuwe leden gelden eenmalige entreekosten van €15,-. De contributie voor nieuwe leden wordt berekend met ingang van het lopende kwartaal.

Maandelijkse bijeenkomsten

Op de maandelijkse bijeenkomsten betaal je per keer dat je aanwezig bent €32,50. Dat is inclusief een warm buffet en koffie en thee. Bij bijzondere avonden zoals de Kerstbijeenkomst of het Zomerevent, kan dit bedrag anders uitvallen. Sinds 2020 worden er zo nodig ook online bijeenkomsten georganiseerd, deze bijeenkomsten zijn meestal gratis.