Haags Vrouwen Netwerk

Netwerkavonden

Netwerkavonden

Iedere derde maandag van de maand organiseert HVN voor haar leden een netwerkavond. Het vaste ontmoetingspunt voor deze avonden is de tuinzaal van kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag. Tijdens deze avonden houdt een spreker een lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat past binnen een jaarthema en dat de luisteraars mogelijk net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht.

Enkele avonden staan in het teken van Kerst, Nieuwjaar of de zomer en hebben een aangepast programma met een accent op onderling samenzijn.

De avonden beginnen om 18:00 uur en duren tot 21:00 uur. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om al aanwezig te zijn of nog even te blijven. Het entreegeld voor een avond (inclusief warm buffet en koffie of thee) is € 25,-. De HVN avonden in 2022 staan vooralsnog gepland op de volgende data: 

  • 21 februari 2022
  • 21 maart 2022
  • 11 april 2022
  • 16 mei 2022
  • 20 juni 2022
  • 11 juli 2022
  • 19 september 2022
  • 17 oktober 2022
  • 21 november 2022
  • 12 december 2022

Jaarthema 2021: Deuren openen

Met veel plezier presenteert de Programmacommissie het HVN-jaarthema voor 2021: Deuren openen. Deuren openen biedt de nodige invalshoeken om maandelijks weer aansprekende bijeenkomsten te gaan organiseren met interessante sprekers. Onderwerpen als saamhorigheid, solidariteit, inclusie, perspectief, verbinding, vrijheid en onbekommerd vallen daaronder en openen deuren naar 2021. Het jaarthema van 2022 wordt binnenkort bekendgemaakt.

Online bijeenkomsten

Om tegemoet te komen aan de vraag van de HVN leden en om activiteiten te kunnen blijven organiseren in coronatijd, worden er sinds april 2020 ook online activiteiten georganiseerd. Wij houden ons altijd aan de richtlijnen van de overheid, en streven er waar mogelijk naar om ook live activiteiten te organiseren. De online avonden beginnen meestal rond 20:00 uur en duren ongeveer een uur. Er zijn (tenzij bij uitzondering) geen kosten verbonden aan de online avonden.