Haags Vrouwen Netwerk

Netwerkavonden

Netwerkavonden

Elke derde maandag van de maand organiseert HVN een netwerkavond. De vaste locatie voor deze avonden is de tuinzaal van kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag. Tijdens deze avonden houdt een spreker een lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat past binnen een jaarthema en dat de aanwezigen mogelijk net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht.

Sommige avonden staan in het teken van Kerst, Nieuwjaar of de zomer en hebben een aangepast programma met een accent op onderling samenzijn.

De avonden beginnen om 18:00 uur en duren tot 21:00 uur. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om al aanwezig te zijn of nog even te blijven. Het entreegeld voor een avond (inclusief warm buffet en koffie of thee) is meestal € 32,50. De HVN-avonden in 2023 staan vooralsnog gepland op de volgende data: 

 • 19 juni 2023
 • 10 juli 2023
 • 18 september 2023
 • 16 oktober 2023
 • 20 november 2023
 • 18 december 2023

Jaarthema 2023: Grenzen

Voor 2023 is door programmacommissie en bestuur het thema ‘Grenzen’ gekozen. Het is een begrip met veel invalshoeken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Landsgrenzen, systeemgrenzen
 • Grenzen aan groei/welvaart
 • Grenzen aan gedrag
 • Grenzen trekken, aanscherpen, overgaan
 • Fysieke grenzen, mentale grenzen
 • Grenzeloosheid

En er is nog veel meer te bedenken. Het thema biedt veel mogelijkheden om weer een interessant en gevarieerd programma in te richten. 

Online bijeenkomsten

Om tegemoet te komen aan de vraag van de HVN-leden en om activiteiten te kunnen blijven organiseren in coronatijd, worden er sinds april 2020 zo nodig ook online activiteiten georganiseerd. De online avonden beginnen meestal rond 20:00 uur en duren ongeveer een uur. Er zijn (tenzij bij uitzondering) geen kosten verbonden aan de online avonden.