Haags Vrouwen Netwerk

Netwerkavonden

Netwerkavonden

Elke derde maandag van de maand organiseert HVN een netwerkavond. De vaste locatie voor deze avonden is de tuinzaal van kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag. Tijdens deze avonden houdt een spreker een lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat past binnen een jaarthema en dat de aanwezigen mogelijk net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht.

Sommige avonden staan in het teken van Kerst, Nieuwjaar of de zomer en hebben een aangepast programma met een accent op onderling samenzijn.

De avonden beginnen om 18.00 uur en duren tot 22.00 uur. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om al aanwezig te zijn of nog even te blijven. Het entreegeld voor een avond (inclusief warm buffet en koffie of thee) is meestal € 32,50. De HVN-avonden in 2024 staan vooralsnog gepland op de volgende data: 

  • 17 juni 2024
  • 8 juli 2024
  • 16 september 2024
  • 28 oktober 2024 (Let op, gewijzigde datum)
  • 18 november 2024
  • december 2024 (nog nader te bepalen)

Jaarthema 2024: Two handshakes away: wie breng jij mee?

Voor 2024 is door programmacommissie en bestuur het thema ‘Two handshakes away: wie breng jij mee?’ gekozen. De invulling van dit thema wordt door de leden zelf gegeven. Alle leden zijn namelijk in de gelegenheid gesteld om suggesties te doen voor talentvolle vrouwen die hen inspireren en die ze graag eens op een netwerkavond zouden willen uitnodigen. De selectie uit de gedane suggesties belooft een inspirerend programma op te leveren voor de HVN-avonden in 2024!

Online bijeenkomsten

Om tegemoet te komen aan de vraag van de HVN-leden en om activiteiten te kunnen blijven organiseren in coronatijd, worden er sinds april 2020 zo nodig ook online activiteiten georganiseerd. De online avonden beginnen meestal rond 20.00 uur en duren ongeveer een uur. Er zijn (tenzij bij uitzondering) geen kosten verbonden aan de online avonden.