Haags Vrouwen Netwerk

Netwerkavonden

Netwerkavonden

Iedere derde maandag van de maand organiseert HVN voor haar leden een netwerkavond. Het vaste ontmoetingspunt voor deze avonden is de tuinzaal van kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag. Tijdens deze avonden houdt een spreker een lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat past binnen een jaarthema en dat de luisteraars mogelijk net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht.

Enkele avonden staan in het teken van Kerst, Nieuwjaar of de zomer en hebben een aangepast programma met een accent op onderling samenzijn.

De avonden beginnen om 18:00 uur en duren tot 21:00 uur. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om al aanwezig te zijn of nog even te blijven. Het entreegeld voor een avond (inclusief warm buffet en koffie of thee) is meestal € 25,-. De HVN-avonden in 2023 staan vooralsnog gepland op de volgende data: 

  • 20 februari 2023
  • 20 maart 2023
  • 17 april 2023
  • 15 mei 2023
  • 19 juni 2023
  • 10 juli 2023
  • 18 september 2023
  • 16 oktober 2023
  • 20 november 2023
  • 18 december 2023

Jaarthema 2022: Tegendraads

Voor 2022 is gekozen voor het thema Tegendraads. De betekenis van Tegendraads in de Dikke van Dale luidt als volgt: dwars, eigenwijs, recalcitrant. Bij HVN bekijken we Tegendraads echter als iets positiefs, een onderwerp dat weer veel mogelijkheden biedt om aansprekende bijeenkomsten te organiseren. 

Met sprekers die net een tikkeltje anders tegen maatschappelijke vraagstukken aankijken en daardoor opvallen. Die tegen de stroom in durven zwemmen of die een andere koers varen dan de gebruikelijke. Sprekers die ons mee willen nemen in hun ervaringen om iets te bereiken door zaken op een andere manier aan te vliegen. 

Online bijeenkomsten

Om tegemoet te komen aan de vraag van de HVN-leden en om activiteiten te kunnen blijven organiseren in coronatijd, worden er sinds april 2020 ook online activiteiten georganiseerd. Wij houden ons altijd aan de richtlijnen van de overheid, en streven er waar mogelijk naar om ook live activiteiten te organiseren. De online avonden beginnen meestal rond 20:00 uur en duren ongeveer een uur. Er zijn (tenzij bij uitzondering) geen kosten verbonden aan de online avonden.