Netwerkavonden

Iedere derde maandag van van de maand organiseert HVN voor haar leden een netwerkavond. Het vaste ontmoetingspunt voor deze avonden is de tuinzaal van kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag. Op de avonden houdt een spreker een lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat past binnen een jaarthema en dat de luisteraars net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht.

Enkele avonden staan in het teken van kerst, nieuwjaar of de zomer en hebben een aangepast programma met een accent op onderling samenzijn.

De avonden beginnen om 18.00 uur en duren tot  21.00 uur. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om al aanwezig te zijn of nog even te blijven. Het entreegeld voor een avond, inclusief warm buffet en koffie of thee, is € 25,00.

Jaarthema 2020: 4-kracht

Dit jaar viert HVN haar 8e lustrum, haar 40-jarig bestaan. En dat gaan we vieren! Vieren dat kracht van vrouwen een onafhankelijke maatschappelijke positie mogelijk maakte: we vieren de kracht op verschillende fronten: 4- kracht.