Netwerkavonden

Iedere derde maandag van van de maand organiseert HVN voor haar leden een netwerkavond. Het vaste ontmoetingspunt voor deze avonden is de tuinzaal van kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag. Op de avonden houdt een spreker een lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat past binnen een jaarthema en dat de luisteraars net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht.

Enkele avonden staan in het teken van kerst, nieuwjaar of de zomer en hebben een aangepast programma met een accent op onderling samenzijn.

De avonden beginnen om 18.00 uur en duren tot  21.00 uur. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om al aanwezig te zijn of nog even te blijven. Het entreegeld voor een avond, inclusief warm buffet en koffie of thee, is € 25,00.

Jaarthema 2018: Raakvlakken

In 2017, het HVN-jaar van de kanteling, zijn we ons bewuster geworden van de invloeden van de politiek, het bedrijfsleven, de markt, religie en ons sociaal netwerk op ons leven. We leerden hoe we ons meer bewust konden worden van ons energieverbruik en lieten ons informeren over de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Ook leerden we hoe we een nieuwe blik kunnen werpen op milieuproblematiek door de natuur zelf, zoals bijvoorbeeld de rivieren en bomen, een eigen stem te geven in debatten over milieuzaken.

We zijn aan het denken gezet en bij velen van ons heeft dit een grotere kanteling in ons innerlijk teweeg gebracht. Wij zijn gekanteld, zoals een kubus, een piramide of andere geometrische vorm. Hierdoor zijn andere zijdes van onszelf naar voren gekomen, waardoor we in 2018 op zoek zullen gaan naar nieuwe raakvlakken tussen elkaar en tussen onszelf en de samenleving.