Haags Vrouwen Netwerk

Bestuur

Bestuur

Correspondentieadres

HVN Secretariaat
Mezenplein 14
2566 ZS  Den Haag
secretariaat@haagsvrouwennetwerk.nl

KvK Haaglanden 41154018
IBAN: NL36 INGB0001802505

Bestuursleden

voorzitter
Henrique Sachse
mail voorzitter

secretaris
Karen van Dalsem
mail secretaris

penningmeester
Corien Brouwer
mail penningmeester

nieuwe leden
Marlies Ruijgrok
mail mbt nieuwe leden

programma
Annemarie Braun
mail mbt programma

Een bestuurslid stelt zich in principe voor een periode van drie jaar beschikbaar en kan zich al dan niet herbenoembaar stellen. Vacatures in het bestuur worden aangekondigd in het HVNieuws en tijdens de netwerkavonden.

Het bestuur beheert een besluiten- en proceduresdocument waarin alle besluiten en procedures (sinds 2006) zijn vastgelegd. Het document is voor leden in te zien via de secretaris, evenals de notulen van de bestuursvergaderingen.