Haags Vrouwen Netwerk

Over HVN

Het Haags Vrouwen Netwerk bestaat uit ruim zeventig professionele, ambitieuze vrouwen. We bieden elkaar zakelijke ontwikkeling, persoonlijke groei en inspiratie. We ondersteunen elkaar met kennis, ervaring en inzichten.

Voor elkaar

Haags Vrouwen Netwerk is opgericht in 1980 en biedt sindsdien een inspirerende ontmoetingsplaats voor haar leden; vrouwen met uiteenlopende achtergronden en werkzaamheden. Allen maatschappelijk betrokken en ambitieus in werk en leven.

De doelstelling van HVN is: ‘Het bieden van een platform voor zakelijke en persoonlijke groei, met een open en veilige sfeer waarin het delen van kennis, ervaring en inzichten centraal staat. Om elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunen en kansen uit te wisselen.’

Organisatie

HVN wordt georganiseerd voor en door de leden. Naast het bestuur zijn er verschillende commissies. De programmacommissie verzorgt het programma van de maandelijkse HVN-avonden. Ook nemen leden individueel bepaalde taken op zich zoals de jaarlijkse kascontrole en het organiseren van bijzondere evenementen zoals het Kerstdiner.

De praktijk leert dat het lidmaatschap van HVN daar leuker van wordt: door zelf actief te zijn, is je betrokkenheid groter en ontstaan er persoonlijke contacten. Netwerken is niet alleen leuk, maar ook creatief, informatief en ook heel gezellig. Het betekent investeren in anderen en daarmee ook in jezelf. Je kan kennis, ervaring en kwaliteiten met anderen delen.

Missie

Stichting Haags Vrouwennetwerk streeft naar gelijke kansen, rechten en plichten voor vrouwen en mannen in de maatschappij, onder andere uitgedrukt in een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op hogere, invloedrijke en toezichthoudende functies in alle sectoren van de arbeidsmarkt. Daarnaast streeft HVN ernaar de kwaliteit van vrouwen zichtbaar(der) te maken en willen we bevorderen dat vrouwen hun inzet en de benutting van hun capaciteiten in arbeidsorganisaties optimaliseren.

Cirkels

Bij het HVN kunnen vrouwen die (naast de netwerkavonden) met elkaar de verdieping willen opzoeken een cirkel oprichten. De leden van een cirkel ontmoeten elkaar in een kleinere setting. Door de kleinere setting is er vaak meer aandacht voor elkaar dan tijdens een netwerkavond. En omdat het een vaste groep is, leer je elkaar nog beter kennen. Heb je interesse om je aan te sluiten bij een cirkel? Meld je dan aan bij Krista Reinders.