Terugblik 21 maart: Mardjan Seighali

Terugblik 21 maart: Mardjan Seighali

Drukbezochte maartbijeenkomst in Pulchri

Met alweer een hoge opkomst en deze keer in het vertrouwde Pulchri hadden we ook voor de tweede avond over het thema Tegendraads een bijzondere spreker, Mardjan Seighali. We kunnen ons vereerd voelen dat zij haar verhaal bij ons kwam vertellen. Dat het weerklank vond bij de aanwezigen bleek uit de vele en uiteenlopende onderwerpen waarover we haar vragen stelden – van vluchtelingenopvang tot erfgoedbehoud tot individuele keuzevrijheid. Ook kwam er na afloop positieve feedback: “Wat een inspirerende vrouw”.  

Op haar beurt zei Mardjan al bij het weggaan dat ze het een leuke avond had gevonden en onder de indruk was van de goede voorbereiding van de vragen. En een paar dagen later, toen Joke haar nog eens bedankte, voegde ze daar aan toe: “Ik ging geïnspireerd naar huis en denk nog steeds na over de vragen, die werden gesteld zijn; dat is een goed teken”.

Joke Kosters en Corien Pels Rijcken


Omdat er van verschillende kanten naar werd gevraagd, nemen we de tekst op van het gedicht dat Mardjan voorlas aan het begin van haar lezing. Het is geschreven door de Zweedse dichter Stig Dagerman:


De vogel kiest de vlucht. Wij kozen die niet.

De vlucht koos ons. Daarom zijn we hier.

Jullie die niet werden gekozen – maar toch in vrijheid leven,

help ons de zware vlucht te dragen die wij dragen!


De keten kiest de voet. Wij kozen het lopen.

De nacht was barmhartig. Nu zijn we hier.

Jullie zijn te veel, kan de vrije in veiligheid zeggen.

Kunnen wij met te veel zijn die weten wat vrijheid is?


Niemand kiest de nood. Wij kozen hem niet.

Hij koos ons onderweg. Nu zijn we hier.

Jullie die niet werden gekozen! Wij weten wat vrijheid weegt!

Help ons de vrijheid te dragen die wij dragen!