Verbinding in tijden van corona

Verbinding in tijden van corona

Juist in een tijd waarin ons gevraagd wordt afstand te bewaren, moeten we zorgen dat we bij elkaar in beeld blijven.

Als jullie dit lezen dan is de avondklok 10 dagen van kracht. Het is een hectische tijd waar we in leven met veel tegenstellingen. Een andere mediator attendeerde mij op een artikel van Robbert Dijkgraaf. Hij schreef hierover:

“Dijkgraaf stelt vast dat we in gepolariseerde tijden leven, in een wereld vol binaire keuzes, dilemma’s. Links of rechts, Biden na Trump en vul maar aan: complot theorie of niet, inenten ja of nee, enzovoorts.

Ingewikkelder nog eigenlijk, veel zaken zijn een trilemma, een keuze uit drie. Dijkgraaf wijst op politici die menigmaal worstelen met het fenomeen dat een samenleving nooit tegelijk eerlijk, vrij en gelijk kan zijn. Kies je voor twee van de drie, dan wordt de derde een onmogelijke opgave. Anders dan de keuze voor ‘voor’ of ‘tegen’ los je een trilemma alleen op door geen enkel criterium absoluut te respecteren.

Dijkgraaf wijst erop dat veel problemen in de wereld eigenlijk polylemma’s zijn. Een polylemma probeert meerdere tegengestelde varianten oftewel meerdere dimensies te verenigen. Dat maakt de noodzaak dat er altijd een winnaar of verliezer moet zijn een illusie. Dijkgraaf meent dat we allemaal een beetje kunnen winnen en een beetje verliezen. “Sterker nog, dat is de enige oplossing”, zo concludeert hij.’

Dijkgraaf zegt op zijn website: “We bevinden ons met z’n allen in een groot experiment met veel verschillende landen en instellingen die allemaal dezelfde kennis hebben en toch andere besluiten nemen. En we zien ook hoe de wetenschap bij het beleid betrokken wordt. Dat is ook weer per land anders geregeld. Het is interessant om te kijken welke lessen we daaruit kunnen trekken”.

Deze ongewone situatie vraagt om verbinding door de beeldschermen heen. Mensen missen de connectie van mens tot mens, die onder andere nodig is om tot nieuwe ideeën te komen of belangrijke momenten samen te beleven. In plaats elkaar op kantoor te ontmoeten, zien we elkaar misschien buiten kantoor, voor een wandeling in de natuur.

Tijd lijkt een nieuwe dimensie te hebben gekregen. Noodgedwongen hebben we geleerd om onze tijd opnieuw in te delen en hebben we onze creativiteit op een nieuwe, misschien wel veel effectievere manier ingezet. Er zijn onderwerpen die beroeren, verbinden en om actie vragen. Ze ontlenen hun herkenbaarheid vaak aan grootschalige aandacht en brede uitlichting in alle denkbare media.

Contact maken, luisteren met oprechte aandacht kan het verschil maken. Echt luisteren is meer dan niets zeggen. Het vereist verschillende vaardigheden, zoals: het maken van contact, het stellen van goede vragen, doorvragen, het laten vallen van stiltes en niet direct met je eigen verhaal te komen of suggesties. Vrij naar Sigrid Kaag: De oprechtheid van een gesprek of een ontmoeting die je met iemand hebt telt. Dat je eigenlijk echt wilt horen wat die ander je nou wil zeggen. Ook als je die ander niet kent. In het luisteren ligt de waarde van het menselijk contact.

Dat kan ook door de schermen heen, HVN-ers kunnen dat zeker! De hartelijkheid en interesse van de HVN-ers voor elkaar is waardevol, ook al netwerken we met elkaar online!

Margot Snelders
Voorzitter HVN