Terugblik: Lezing door Margit van der Steen

Terugblik: Lezing door Margit van der Steen

Door Abelike Janssens

De procedure begint voor velen van ons al gewoon te worden: op de maandelijkse netwerkavond loggen we tegen 20.00 uur in, we zeggen hallo tegen iedereen die online komt en na wat huishoudelijke mededelingen luisteren we naar de spreekster en discussiëren met haar en met anderen over het onderwerp van de avond.

Zo ook op maandag 16 november jl. Margit van der Steen, historicus en gespecialiseerd in Vrouwenstudies, had zichzelf de vraag gesteld, hoe zij de canon van de Nederlandse geschiedenis zou aanpassen als zij zeven vensters over vrouwen zou mogen toevoegen. Ze kwam tot de volgende vensters: Diversiteit, Lichaam, Familie, Onderwijs en werk, Techniek, Politiek en Geweld.

In de afgelopen eeuw is er op deze gebieden heel veel veranderd in vrouwenlevens. Denk maar eens aan de ontwikkeling van de medische zorg, de komst van de pil, de verbeteringen op het gebied van voedsel en hygiëne, de komst van de bijstandswet, de wijziging van de echtscheidingswet, de participatie van vrouwen in het onderwijs, de komst van het vrouwenkiesrecht en de uitvinding van de wasmachine en de stofzuiger.

100 jaar geleden was een vrouw nog handelingsonbekwaam. Er is gelukkig sinds die tijd heel veel positiefs gebeurd in vrouwenlevens, maar Margit liet ons ook zien dat we er nog lang niet zijn. Op het gebied van het tegenaan van geweld tegen vrouwen moet er nog veel gebeuren. Huiselijk geweld was tot voor kort geen geweld, verkrachting in oorlogstijd hoorde nu eenmaal bij oorlog. De gelijke kansen voor vrouwen en de gelijke beloning voor mannen en vrouwen bestaan op papier, maar de in de praktijk zijn we nog niet zover.