Terugblik: Boomers & Millennials

Terugblik: Boomers & Millennials

Boomers & Millennials door Marike Knoef

De avond op 19 oktober werd geopend door onze voorzitter Henrique, die iedereen van harte welkom heette en alle leden een hart onder de riem stak in deze bijzondere tijden. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om Margit van der Steen te feliciteren met haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Daarna begon Marike Knoef met het online event “Boomers en millenials”. Marike is niet alleen hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden, kroonlid van de SER en bestuurder bij NETSPAR, maar ook nog eens lid van HVN. 

In haar presentatie ging Marike in op de schijnbaar tegengestelde economische belangen van millenials en babyboomers, een tijdloos onderwerp dat zeer actueel is in Corona tijd. Dit werd onderstreept door samen te kijken naar een stukje cabaret van Brigitte Kaandorp uit 2013, dat ook nu nog actueel en heel herkenbaar was, zie deze link.

Marike ging in haar verhaal in op vier thema’s: polarisatie, solidariteit, werk en pensioen. Uiteraard was het geen eenrichtingsverkeer, maar een interactieve sessie. Via polls en breakoutrooms konden we onze eigen beelden en ervaringen met elkaar delen en bijvoorbeeld onze eigen solidariteit meten.  In de breakoutrooms werden onder andere ervaringen uitgewisseld over de diversiteit qua leeftijd op de werkvloer en over leeftijdsdiscriminatie.

Marike liet zien dat leeftijdsdiscriminatie in meerdere richtingen voorkomt en dat bijvoorbeeld de beoordeling van een medewerker door iemand uit een andere leeftijdscategorie een ander resultaat op kan leveren dan een beoordeling door iemand die dezelfde leeftijd heeft als de te beoordelen medewerker. Bij het thema pensioen kregen we via een poll de vraag voorgelegd hoe we een houdbare AOW zouden willen financieren: een lagere uitkering, een hogere AOW-premie of een hogere AOW-leeftijd. De meningen waren zoals te verwachten was verdeeld en daarmee lagen we in lijn met wat uit eerder onderzoek bleek.

Gelukkig kon Marike tot slot melden dat de solidariteit tussen generaties groot is, ook bij HVN-leden!