Een ander geluid

Een ander geluid

Het zal jullie niet ontgaan zijn: in Amerika klinkt een ander geluid nu de zittende president plaats moet maken voor een heel ander type leider. Met in zijn kielzog een vrouw, de eerste vrouwelijke vicepresident, een rolmodel voor vrouwen over de hele wereld. Een vrouw van kleur. En kleur bekennen doet ze, met haar scherpe analyses en uitmuntende debattechnieken. Een vrouw die diversiteit zelfbewust omarmt, en die velen een plaats aan de tafel gunt.

De grote machtswisseling aan de andere kant van de oceaan loopt parallel met een kleine wisseling van de macht bij ons Haagse HVN: na vier jaar is voor mij de tijd gekomen om als voorzitter afscheid te nemen. Dus ook voor HVN gaat een ander geluid klinken.

Het was een boeiende reis, met veel hoogtepunten en uitdagende momenten. Ik hoopte met de lustrumviering op een spetterend laatste jaar als voorzitter. Nou, dat is het wel geworden, maar heel anders dan ik had gedacht. Nog nooit heb ik een bestuursjaar als zo turbulent ervaren. Elke maand was de situatie anders, en moesten bestuur en programma commissie creatief en verantwoord besluiten nemen. Leerzaam hoor, en je komt je zelf wel tegen. Maar met trots kan ik stellen dat we het als vrouwennetwerk niet slecht hebben bedaan. We zijn gewoon doorgegaan, al was het in een andere vorm dan we gewend waren. Een geweldige prestatie, die mogelijk was door vereende krachten. Hulde aan jullie allemaal!

Ik ga het stokje overdragen. In weliswaar turbulente tijden, maar, anders dan in Amerika, met overtuiging en vertrouwen in mijn opvolger. Margot Snelders, onze nieuwe voorzitter, vertelde mij ooit dat HVN haar veel heeft gebracht. Dat is de meerwaarde van HVN ten voeten uit. Een leider die dat heeft ervaren, weet wat HVN nodig heeft.

Met dit voor ogen, wens ik jullie allen alvast fijne feestdagen en een gezond volgend jaar, waarin hopelijk stabilisatie van onze samenleving en herstel zullen optreden. Zodat we weer ongestoord en onbevangen naar onze HVN avonden kunnen komen. Ik ben van de partij!

Als allerlaatste zin van mijn allerlaatste column wil ik Margot vanaf deze plek een hele leuke tijd in het bestuur wensen en veel succes als voorzitter.

Henrique Sachse
Voorzitter HVN