Terugblik 21 november: Is het ‘Code Oranje’ voor de democratie?

Terugblik 21 november: Is het ‘Code Oranje’ voor de democratie?

Deze bijeenkomst had de vorm van een workshop begeleid door Bert Blase, oprichter en ambassadeur van de beweging Code Oranje. Deze beweging is gericht op het hervormen van onze democratie waarin de samenwerking met de inwoners van ons land en het overbruggen van tegenstellingen centraal staat. Daarbij wordt er geëxperimenteerd met diverse vormen van burgerberaad, zoals het klimaatberaad van Rob Jetten.

Na een inleiding van Bert hebben we in vier groepen geoefend met het houden van een ‘burgertop’ over vier thema’s uit het Haags Collegeprogramma 2022-2026 op de terreinen Onderwijs, Economie, Energietransitie en Inclusiviteit. Als inwoners van deze stad hebben we met elkaar van gedachte gewisseld en gediscussieerd vanuit verschillende invalshoeken. De kunst was om iedereen mee te laten doen, naar elkaars argumenten te luisteren en op zoek te gaan naar consensus of consent. Per groep was er iemand die speciaal aandacht had voor het proces en het verloop van de discussie. 

Wat normaal gesproken drie weekenden duurt – onder professionele begeleiding – hebben wij in een snelkook variant van 45 minuten gedaan. In de plenaire terugkoppeling bleek uit de feedback van Bert dat onze ervaringen in lijn liggen met de do’s en dont’s die bij een burgertop van belang zijn. Een paar voorbeelden: baken het onderwerp af en maak het concreet, zorg ervoor dat je experts raadpleegt waar aanwezige kennis tekort schiet en ga op zoek naar common ground met begrip voor elkaars standpunten en belangen. Ondanks de beperkte tijd kwamen er ook inhoudelijk een aantal interessante ideeën naar voren. 

Deze avond hebben we aan den lijve kunnen ondervinden wat het gesprek met elkaar in plaats van tegen elkaar kan betekenen voor de samenleving.