Orange is the new major

Orange is the new major

Als bestuurder in het publieke domein heb je direct of indirect te maken met verschillende actuele problemen op verschillende domeinen. Het valt niet mee om binnen de politieke en bestuurlijke context praktisch uitvoerbaar beleid te maken. 

Van ambtelijke professionals bij een gemeente, provincie of waterschap wordt steeds meer verwacht. Kennis van de inhoud alleen is niet meer voldoende. Je moet strategischer omgaan met alle partijen waarmee je dagelijks te maken hebt en effectiever kunnen handelen. Een belangrijke competentie daarbij is een situatie van verschillende kanten kunnen benaderen en interpreteren. Vanuit je functie ben je er voor het versterken van de verbinding tussen samenleving en politiek. En hoe geef je daar invulling aan? 

Ik ben de tel kwijtgeraakt bij alle crisissen die er op dit moment spelen: de klimaatcrisis, de personeelscrisis, de Oekraïnecrisis, de woningcrisis, de stikstofcrisis en de coronacrisis. Ben ik er nog een paar vergeten? Er speelt nogal wat heden ten dage…

De maatschappelijke mening die er leeft is dat er in de politiek de afgelopen jaren te weinig is gedaan om dingen op te lossen, terwijl de problemen doorgroeiden. De burger raakt het vertrouwen in het oplossend vermogen van de overheid kwijt. Dat lage vertrouwen in de politiek maakt dat de maatschappelijke verantwoording door publieke organisaties nog belangrijker wordt. 

Hoe wordt de burger vanuit de overheid het beste bereikt? Een combinatie van offline en online participatie is een goede manier om een sterk resultaat te halen. Bij offline participatie is de interactie tussen alle partijen een grote meerwaarde om tot een gedragen consensus te komen. Met online participatie worden niet de commentaren die je via media de ruimte kan in slingeren bedoeld, er zijn meerdere manieren om mee te praten als burger. Daar kan nog een slag mee gewonnen worden.

Is het tijd voor Code Oranje? Bert Blase vindt dat de politieke acties geleid zou moeten worden door de agenda van de samenleving. Hoe kan de burger invloed hebben op de bestuurlijke beslissingen? Het assertieve publiek verwacht te kunnen meedoen, meedenken en meebeslissen. Hoe kan je als burgemeester je strategisch bewegen in gemeentelijke krachtenvelden en toch tegendraads zijn?  Wat mag je als bestuur van je achterban verwachten?  

Bert zal maandag 21 november op een bijzondere locatie dieper ingaan op de materie. Ik ben er deze keer helaas niet bij, maar wens jullie een fijne bijeenkomst.

Margot Snelders
Voorzitter HVN