Terugblik 17 oktober: Alles een beetje anders

Terugblik 17 oktober: Alles een beetje anders

Een andere omgeving, een ander uitzicht en toetje op schoot. Alles was een beetje anders. We waren deze keer als Haags Vrouwennetwerk te gast bij Bleijenberg, de oude Kwantum aan de Grote Markt. Dit keer aten we niet aan tafel, maar aan hoge tafels op een kruk in wisselende samenstellingen; de aanzet tot een speelse avond. 

Deze avond nam Lisa Verbeek namens Art4BLM NL het woord. Ook bij Lisa gebeurde er iets na de dood van George Floyd, die grote protesten in de hele wereld tegen racisme en politiegeweld teweeg brachten. Hier wilde ze iets tegen doen, dat begon met het zich verdiepen in wat racisme precies is. Tot haar verbazing wist ze daar ondanks haar opleiding Social Work nog niet veel van af. Door meer te leren en te lezen over het onderwerp besloot ze dat ze meer wilde doen. Ze plaatste een oproep onder mede oud-studenten via Facebook en zo ontstond een groep van acht vrouwen die online vele avonden met elkaar hebben gesproken. Wat kunnen wij doen om het bewustzijn over racisme, aannames en vooroordelen te vergroten? Dit leidde uiteindelijk tot het spel ‘Zeg maar gewoon wit’. 

Hiermee wilden Lisa, Mieke, Emily, Arantxa, Julia, Siela, Lizette en Renate mensen inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over racisme en dit gesprek te normaliseren. Het spel bestaat uit vragenkaarten, dilemmakaarten, inspiratiekaarten en fotokaarten met quotes en reflectiekaarten. In zes groepen gingen we onder begeleiding van de gespreksleiders het gesprek met behulp van de kaarten. 

Het was fijn om in kleine groepen met elkaar in gesprek te gaan. In de gesprekken bleven we soms ook hangen in de interpretatie van begrippen. Voordat je echt met elkaar het gesprek over kunt voeren, moet je er wel zeker van zijn dat je het over hetzelfde hebt. Wat doet het met je wereldbeeld wanneer je op een witte of zwarte school je schoolcarrière hebt doorlopen? Wat doe je met het ongemak dat je op sommige plekken ervaart? Ben je je bewust van het ongemak van een ander? Allemaal vragen die ons aan het denken zetten. Dit bleek vooral nadat we als groep deelden wat ons opviel in de gesprekken die we hebben gevoerd. Het besef drong door dat racisme op systeemniveau in onze samenleving bestaat.

Wat betekent deze avond voor het Haags Vrouwennetwerk, een overwegend wit netwerk? Hoe worden we meer inclusief? Hoe voeren we het gesprek hierover met elkaar? Sommige leden hebben gevraagd om in de toekomst meer diepgaande discussies of een training/workshop over hetzelfde thema te houden. Een volgende stap in onze bewustwording als netwerk is gezet.

Wil je ook het spel ‘Zeg maar gewoon wit’ ontvangen? Dan kun je dat bij Rosanne aangeven. Als er genoeg vraag is, kan het spel worden gedrukt.