Terugblik 20 maart: Een bijzondere bijeenkomst met Henrique Sachse en nog veel meer

Terugblik 20 maart: Een bijzondere bijeenkomst met Henrique Sachse en nog veel meer

Op de HVN-avond van 20 maart kwam een aantal bijzonderheden bij elkaar: het inhoudelijke gedeelte van het programma was in handen van een van onze eigen leden -Henrique Sachse-, speciaal voor haar kwam een aantal oud-leden nog een keer naar Pulchri en oud-secretaris Karen van Dalsem (even over uit China) schoof ook aan. Alles bij elkaar pasten we met z’n 38-en nog nét in de sociëteitsruimte. Die voelt trouwens, na een jaar van omzwervingen, toch wel weer heel vertrouwd, zoals een van de leden opmerkte.

Na de geanimeerde borrel en maaltijd, deelde Henrique -de donderdag daarvoor afgezwaaid als vertrouwensarts bij Veilig Thuis- haar verhaal ‘It takes a village to save a child’ met ons. In het eerste deel nam zij ons mee naar de beginjaren van haar loopbaan, waarin zij o.a. letterlijk de grens overging voor een jaar werken als arts in Zuid-Afrika. Terug in Nederland koos ze bewust voor een baan buiten het ziekenhuis. Dat gaf haar de ruimte om naast het werk een eigen leven te leiden en met een gezin te combineren. Via een aantal stappen -altijd in de publieke gezondheidszorg- werd Henrique vertrouwensarts bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel slachtoffers en ‘omstanders’ als professionals kunnen bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging. In haar presentatie ging Henrique ook in op de beperkingen en dilemma’s die de taakopdracht –registreren en adviseren- van Veilig Thuis met zich meebrengt. Door per tafel een praktijkvoorbeeld te bespreken, probeerden we ons een beeld te vormen van hoe wij zelf wel of niet zouden handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, want om tot een goede beoordeling te komen moet je eerst en vooral zorgvuldig onderzoek doen. We merkten al snel dat een korte casusbeschrijving daarvoor te veel vragen onbeantwoord laat. Maar het gesprek maakte ons wel meer bewust van het belang en de complexiteit van het werk van Veilig Thuis. Ruim na 21.00 uur sloten we de avond af, met grote waardering voor de inkijk die Henrique had gegeven in haar persoonlijke en professionele leven. 

Corien Pels Rijcken