Stokjes overdragen

Stokjes overdragen

Per 1 januari 2021 droeg Henrique Sachse het voorzitterschap over aan Margot Snelders. Tijdens het Kerstevent op 14 december verraste Margot Henrique thuis met een dankwoord en passend cadeau. Dat ging ongeveer zo:

“Henrique, gedurende de vier jaar dat je voorzitter bent geweest, heb je veel mooie dingen gedaan en in gang gezet. Je hebt geconsolideerd wat al goed was, wisselingen in het bestuur begeleid, een nieuw logo is klaar om gelanceerd te worden met daarbij een nieuwe website en als laatste crisismanagement rondom Corona.

Geen spetterend jubileumfeest zoals je had gehoopt maar deze rare crisis het hoofd bieden. Dat was niet altijd makkelijk en je moest daarin telkens op het laatste moment bijsturen en bijstellen en dat heb je samen met het bestuur, de programmacommissie en de gastvrouwen heel mooi gedaan, chapeau! 

Je hebt zelf het vergelijk gemaakt dat jouw voorzittersperiode gelijk liep met dat van Trump, dan zou je kunnen zeggen dat jij het oneindig veel beter gedaan hebt dan hij! Duuuh! 
Je hebt ook geen aarzelingen bij het stokje overdragen, zoals je dat noemt. Hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen. 

Namens alle dames van HVN dank Henrique, voor al je inspanningen en straks als ‘gewoon’ lid weer aanschuiven en verbonden blijven. Hierbij een cadeau over leiderschap van iemand die je hoog hebt zitten en natuurlijk bloemen van ons allemaal!”

Margot Snelders
Voorzitter HVN