Speech 40 jaar HVN

Speech 40 jaar HVN

Geachte leden van het Haags Vrouwen Netwerk,

Met deze aanhef, een knipoog naar de Troonrede, heet ik jullie van harte welkom bij de lustrumviering van HVN. Net als bij Prinsjesdag is ook voor ons dit jaar alles anders. De viering van ons 8ste Lustrum doen we op aangepaste wijze, precies volgens de regels die ons vanuit het Volksgezondheidsbelang zijn opgelegd.

40 jaar HVN. Vanaf het begin van de beperkingen was het duidelijk: ons lustrum gaan we hoe dan ook vieren, links om of rechts om. Hier is meteen zichtbaar waar de kracht van HVN zit: volhardend doorgaan met aanpassingen aan de realiteit van de dag en met een explosie van veel creativiteit en flexibiliteit. Kijk maar eens hoe deze avond is vorm
gegeven!

40 jaar HVN. Dit lustrum doet ons stilstaan bij de voorbij jaren, bij het begin. We zijn dan beland in het jaar 1980, toen Constance Rottländer, een econoom, een berichtje las in een landelijk dagblad over het fenomeen ‘vrouwennetwerken’, dat overgewaaid was uit Amerika. Een soort ‘old girls network’. Het zette haar aan tot actie met als gevolg dat 26 vrouwen bij haar thuis bijeen kwamen. Dàt was het begin van HVN. Werkende vrouwen op ‘manegerial level’ zoals ze het zelf noemde, waren in die tijd eenzaam en
alleen. Er was weinig steun en begrip. Het nieuwe HVN zou hen daarbij moeten helpen. En zo is het gegaan; met steun van HVN konden vrouwen hoger klimmen op de carrière ladder en ervoeren ze steun van elkaar.

In het begin kwamen er gemiddeld 50 bezoekers op de avonden, en al snel werd uitgeweken naar de kelder onder de Kloosterkerk toen de opkomst naar de 80 leden steeg; later kwam Pulchri in beeld. Vier jaar na de eerste bijeenkomst bij Constance thuis, had HVN 250 leden, en gemiddeld kwamen er 125 op de maandelijkse netwerkbijeenkomsten. Vijf jaar jaar na de oprichting werd HVN officieel een Stichting met bijbehorende statuten.

HVN bleek een van de succesvolste netwerken in Nederland te zijn. Toen het schaap eenmaal over de dam was ontstonden overal vrouwennetwerken in ons land, met op landelijk niveau een overkoepelend netwerk. Het model om samen te eten, te netwerken en naar een inspirerende spreker te luisteren, bleek sterk en aansprekend. We kregen
ook landelijke bekendheid: in 2001 werd er een stukje over HVN geschreven in een bijlage van de NRC, als onderdeel van een rapportage over ‘de netwerkers van de Groene loper’, het Lange Voorhout.

Citaat uit de inleiding: “Het is een straat met een roemruchte geschiedenis van geld en macht en macht en geld. Het Haagse Lange Voorhout biedt een indrukwekkende verscheidenheid aan netwerkers. Advocaten, bankiers, makelaars en consultants houden hier graag kantoor. De Koningin gaat er ter kerke, het kapitaal zoekt er verkoeling en tal van adviesbureaus schurken behaaglijk aan tegen het Binnenhof. Portret van een deftige Bomenlaan, geknipt voor een typisch Hollandse vrijage tussen overvloed en onbehagen. Zie hier de bevestiging van de unieke locatie waar HVN zetelt en de uitstraling die dat heeft op ons netwerk.

Het landelijk netwerk bestaat al lang niet meer, en ook het aantal vrouwennetwerken nam zienderogen af. Maar HVN is nog altijd springlevend!

Wat HVN expliciet niet wenste te zijn, was een emancipatieclub. Die waren er genoeg voor vrouwen met achtergestelde posities, stelden de oprichters. HVN had en heeft de ambitie een podium te zijn voor hoger opgeleide vrouwen waar ze zich veilig voelen, kunnen ontspannen en samen kunnen lachen. Want dat was volgens de woorden van Constance, wat vrouwen nodig hadden!

40 jaar HVN. Al die veertig jaren zetten leden zich in voor leden. Voor individuele adviezen, hulp aan leden wanneer zij dat nodig hadden om verder te groeien in hun werk, voor inspiratie en verbondenheid. Het principe van halen en brengen was er vanaf het begin. Via de leden beoogt HVN bij te dragen aan een maatschappij die meer in balans is. Waar vrouwen – en mannen – gelijke kansen, rechten en plichten hebben, en waar ook vrouwen gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn op hogere posities. Dat lijkt een hoog doel, maar succes begint klein. Individuele krachten stimuleren en bundelen stimuleert doorgroei en ontwikkeling. Samen staan we sterker!

Binnen ons oude ledenbestand zien we dat diverse interessante namen door de jaren heen opduiken:

 • Addy Schortinghuis, die tot haar dood op 92e jarige leeftijd doorwerkte, en wekelijks nog adviezen gaf aan ministers. Zij was voor mij een grote inspiratiebron.
 • Lida Verstegen, als ruim 80-jarige nog steeds actief voor Vrouwenbelangen, een vereniging die 126 jaar geleden werd opgericht om de maatschappelijke belangen van
  vrouwen te bevorderen.
 • Sybilla Dekker, destijds minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het kabinet Balkende II en III.

40 jaar HVN. De doelstellingen van HVN zijn nog altijd actueel, maar vragen om een moderne uitwerking. De individualisering in de maatschappij maakt dat mensen zich minder snel voor langere tijd binden. De digitalisering brengt informatie snel en via verschillende bronnen tot ons, in grote hoeveelheden, waardoor we door de bomen het bos niet meer zien. Het leven van nu is hectisch en wordt gezien als maakbaar. Succes hangt af van wat je er zelf van maakt, de druk om te presteren is groot, met als gevolg een bijna epidemisch voorkomen van burn-out klachten. De balans werk – privé verandert en loopt steeds meer in elkaar over.

HVN staat voor de uitdaging om ook voor de toekomst een waardevol netwerk te blijven, waar vrouwen van verschillende pluimage en beroepen zich thuis voelen. Zodat zij van elkaar blijven leren en elkaar stimuleren. Diversiteit stond en staat hoog in het vaandel van HVN. Ik noem een paar highlights voor de komende periode:

 • Communicatie vraagt om een eigentijdse invulling, die ook jonge potentiele leden kan bereiken. Dat is onder andere de reden dat we een jonge vrouw als nieuw bestuurslid ‘Communicatie’ hebben aangesteld. Om de verbinding te maken naar jongere professionals. Voor de toekomst van HVN. Maar dat betekent niet dat we de huidige en oudere leden, zoals ik zelf, vergeten. We zijn hard aan het werk om HVN ook voor hen betekenisvol te laten blijven, ook na het pensioen.
 • De avonden, de ruggengraat van HVN, ontwikkelen zich naar bijeenkomsten met een meer interactief karakter, zoals bijvoorbeeld vanavond met het debat. Deze ontwikkeling komt expliciet voort uit de wens van de leden zelf. Het bestuur vindt het belangrijk dat al onze huidige leden de waarde blijven ervaren van hun lidmaatschap.
 • Keer op keer blijkt de behoefte aan nieuwe Cirkels, reden waarom we die actiever gaan stimuleren. Cirkels zorgen voor meer diepgang in de contacten.
 • De grootste uitdaging van dit moment is echter wel de Covid-19 pandemie waarin de maatregelen het echte netwerken bedreigen. Binnen de context van wat wel kan, geeft het bestuur ruimte aan de Programma Commissie om een interessant programma te bouwen. Leuk om te zien hoe deze commissie bruist van energie. Met hun input blijft HVN ook in Corona tijd een netwerk waar vrouwen lid van willen zijn en blijven. Veel dank gaat dan ook uit naar de Programma Commissie die met veel creativiteit deze
  avond, en eerdere avonden dit jaar, heeft bedacht. Speciaal daarbij wil ik Corien Pels Rijken bedanken, die de organisatie van een groot deel van deze avond op zich heeft genomen.

40 jaar HVN. Hoe bijzonder is het om hier te staan vandaag, als voorzitter van dit mooie netwerk en live met elkaar in Pulchri. Voor dat laatste ben ik dankbaar, want uiteindelijk is de mens een sociaal dier en dragen positieve sociale interacties bij aan welbevinden en geluk. Maar laten we ook denken aan onze leden die er vandaag niet bij kunnen zijn omdat ze voorzichtig moeten zijn of die vanwege andere beperkingen niet in staat zijn
om te komen.

HVN was en is een uniek concept. HVN bruist nog steeds. HVN viert haar verjaardag en heeft met haar 40 jaar een rijpe status bereikt, waarmee ze vele vrouwen kan inspireren en vermaken, nu en in de toekomst. Samen kunnen lachen is een behoefte die ook anno 2020 nog bestaat, door samen te lachen kunnen we de wereld aan!

Daarom wil ik graag een symbolische toast uitbrengen op HVN en op jullie allen, onze leden. Na afloop van dit het debat heffen we echt het glas met elkaar. Proost!

Henrique Sachse
Voorzitter HVN
21 september 2020