Groeiende belangstelling voor HVN

Groeiende belangstelling voor HVN

Belangrijk voor alle leden die een belangstellende willen introduceren:
Aanmelding kan alleen via nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl. Het uitnodigen van introducees zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst.

Er is veel interesse in het Haags Vrouwennetwerk. We zijn als bestuur best trots met de groeiende aandacht voor ons netwerk. Onze maandelijkse HVN avonden worden goed bezocht. Zelfs als we genoodzaakt zijn elkaar online te ontmoeten, is de belangstelling van onze leden groot. 

Om een balans in de verhouding ‘introducees’en leden te houden, zijn er per HVN avond maximaal vier introducees aanwezig. Dit aantal geeft ons de gelegenheid de introducees met warme aandacht te verwelkomen en zelf als lid nog deel te nemen aan het programma. 

Kerst en Nieuwjaar zijn speciale avonden voor het netwerk en op deze avonden is het programma anders dan gebruikelijk. Hierdoor kunnen er maar weinig introducees deze avonden bijwonen. Onze novemberbijeenkomst hebben we door de nieuwe coronamaatregelen helaas moeten annuleren. Dat betekent dat de lijst van belangstellenden nog iets is langer is geworden. De introducees die in november voor de tweede keer zouden komen, nodigen wij uit voor de Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomst.

Vanaf februari 2022 zullen we weer introducees uitnodigen die voor de eerste keer met ons willen kennismaken. Het uitnodigen van de introducees zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van de aanmelding per email bij het bestuurslid Nieuwe leden en Kennismaking (Marlies Ruijgrok) via nieuweleden@haagsvrouwennetwerk.nl

Marlies Ruijgrok
Bestuurslid Nieuwe Leden en Kennismaking