Wisseling van de wacht binnen Programmacommissie

Wisseling van de wacht binnen Programmacommissie

Per 1 januari 2022 vindt er een wisseling van de wacht plaats binnen de Programmacommissie. Na jaren van trouwe dienst gaan Judith Jansen, Ilanah Schriki en Abelike Janssens de PC verlaten. Met een tomeloze inzet hebben zij de afgelopen jaren een inhoudelijke en creatieve bijdrage geleverd aan heel veel HVN-bijeenkomsten. 

Vooral tijdens de coronacrisis, waar het ons niet lukte om fysiek bij elkaar te komen om te vergaderen, is het mede dankzij Abelike, Judith en Ilanah iedere maand weer gelukt om een interessant programma aan te bieden en een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderling netwerken. Hoe lastig dat online soms ook is. Dat het wordt gewaardeerd, hebben we teruggezien in het grote aantal deelnemers aan de bijeenkomsten.

Abelike, Ilanah en Judith, mede namens het bestuur van HVN zeer hartelijk dank voor jullie deelname aan de Programmacommissie. We komen er tijdens het online Kerstevent nog zeker op terug. 

Het stokje wordt per 1 januari overgedragen Joke Kosters, Marita Vreugdenhil en Rosanne Goncalves-Prins. Samen met Corine Pels Rijcken, Nancy Alexaki, Karin Schoneveld en ondergetekende maken we er als PC weer een mooi jaar van!

AnneMarie Attema
Bestuurslid Programma