Een idee is pas goed als de tijd er rijp voor is

Een idee is pas goed als de tijd er rijp voor is

“Een idee is pas goed als de tijd er rijp voor is.” (Victor Hugo)

In de hele geschiedenis en van alle revoluties die er zijn geweest, is de feministische revolutie de enige geweldloze revolutie geweest. De vrouwen zijn er in geslaagd de state of mind in onze westerse cultuur te veranderen. De vrouwen die zich toen hebben ingezet, zijn gehoord. Hoe geldt dat voor ons in tegenwoordige tijd: hoe kunnen we ons meer laten horen en ervoor zorgen dat we gehoord worden?

Op dit moment mis ik de nieuwsgierigheid, verwondering en verbinding als ik met anderen in gesprek ben. In deze tijd waarin iedereen roeptoetert en waarin anderen je meer proberen te overtuigen van hun meningen, vaak gepresenteerd als feiten. Er wordt meer gepraat dan geluisterd. Jan van Zanen verwoordde het mooi: “Den Haag heeft het zwaar gehad het afgelopen jaar, want voor elke mening wordt een podium gevraagd en genomen”.

Ik werd blij van een interview in de Volkskrant van powervrouw Leena Nair, de nieuwe CEO van Chanel uit India. Zij heeft als leidinggevende een lange weg afgelegd in haar werkende leven, waarbij ze zich altijd heeft ingezet voor gelijkheid, diversiteit en inclusie. Vanaf de start in 1992 met het bouwen van vrouwenwc’s in de fabrieken zodat vrouwen niet meer naar een mannentoilet hoefden te gaan tot de ‘ontdek je doel workshops’, waardoor de motivatie onder de werknemers bij Unilever 42 % is toegenomen. Wie gehoord wil worden moet eerst zelf goed luisteren.

Zo in de laatste dagen van het jaar kijken we zowel voor- als achteruit naar alle belevenissen van het afgelopen jaar en naar onze voornemens voor het komende jaar.
Voor HVN weten we het wel: we hopen dat we weer live bij elkaar kunnen komen en elkaar kunnen blijven ontmoeten. Met de aanwas van veel nieuwe leden en een wachtlijst voor introducees merken we dat de behoefte om elkaar in een netwerk te leren kennen en elkaar te blijven inspireren ook bij deze dames leeft.

Wat kunnen we als HVN vrouwen volgend jaar nog meer doen? Hoe kunnen we bijdrage aan elkaars ontwikkeling? Hoe kunnen we andere vrouwen helpen met onze kennis en ervaring? Kunnen we wat voor andere vrouwen betekenen tijdens de vrouwenweek in maart 2022? Kunnen we mentor zijn voor de jongere dames van een ander netwerk? Zullen we in 2022 met elkaar meer vragen stellen die verrassen en aan het denken zetten, zodat we gesprekken voeren die leiden tot verdieping en verbinding? Ik luister graag naar je.

Margot Snelders
Voorzitter HVN