Cultuur maak je zelf

Cultuur maak je zelf

Mensen die samenleven delen iets, ze hebben iets gemeen. Cultuur is dat wat de mens schept. Het brengt gangbare betekenissen: waarden, manieren van doen, verbanden of objecten. Zo draagt cultuur bij aan een samenleving met meer betekenis, waarde, zin, vorm en inhoud. 

Veel van deze dagelijkse betekenissen blijven onder de radar van ons bewustzijn. Ze zijn ingesleten, je bent eraan gewend: ‘ze behoren tot onze cultuur’. We kunnen ons er ook bewust van worden. Alsof we buiten onszelf treden en naar onszelf kijken. Er is altijd een andere blik en invalshoek mogelijk op de dingen en altijd een ander perspectief. 

Ben jij je bewust van je eigen bijdrage aan de HVN cultuur en van de manieren waarop je je lidmaatschap vorm kunt geven? Ik heb in de afgelopen maanden wat manieren benoemd, zoals: een zichtbaar profiel op de website, bel eens iemand die je niet kent, een uitnodiging voor een verdiepingsslag in een cirkel, het delen van zaken op de HVN LinkedIn pagina etc. Als iedereen een keer een introducee zou meenemen om kennis te laten maken met HVN, dan zouden we mogelijk ook nieuwe leden kunnen toevoegen aan de HVN cultuur. 

Soms brengt cultuur een confrontatie: bijvoorbeeld met andere ‘culturen’ of ons eigen verleden, ver of dichtbij. De culturele sector lokt dat ‘naar onszelf kijken’ uit. Met kunst die graag ongewoon doet. Betekenissen bespreekbaar maken, ze blootleggen, doen botsen, veranderen, overbruggen… Het is een van de fundamentele bezigheden en bedoelingen van de cultuursector.

Ik ben trots op onze sprekers op maandag 19 april van Amare: het huis voor cultuur, educatie, events en ontmoeting. Vanaf september 2021 is dit het nieuwe thuis van het Zuiderstrandtheater, Nederlands Dans Theater, Koninklijk Conservatorium en Residentie Orkest. En wij mogen alvast een (virtueel) kijkje nemen! Amare creëert aan het Spuiplein in Den Haag een aanvulling voor de stad en samenleving. Op 19 april horen we meer over de opzet van dit huis van cultuur om nieuwe invalshoeken, perspectieven, manieren van uitdrukken en interpretaties voor iedereen beschikbaar te maken. Tot dan!

Margot Snelders
Voorzitter HVN