Zijn vrouwen de oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt?

Zijn vrouwen de oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt?

Als onderdeel van Prinsjesdag 2022, organiseerde het Vrouwenpodium, (een breed samenwerkingsverband van vrouwenorganisaties waaronder de Nederlandse Vrouwenraad en Vrouwen van NU) op 12 september jl. een bijeenkomst, waarin de vraag centraal stond: ‘Zijn vrouwen de oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt? Individuele keuze versus collectieve belangen’ . 

Een deel van het HVN-bestuur woonde de bijeenkomst in het gebouw van de Tweede Kamer bij en was onderdeel van een levendige discussie met een aantal panelleden en de deelnemers in zaal. 

Voorafgaand aan het panelgesprek met Samira Rafaela (Europarlementariër D66, Bas van Weegberg (FNV), Arjen Kapteijns (Gemeente Den Haag) en Audrey Keukens (VNO-NCW-West) gaf Hans  Borstlap (voormalig raadsadviseur en voorzitter Commissie Regulering en Werl) een interessante keynotelezing over bovenstaand vraagstuk. 

Tien punten-plan

Dankzij scherpe vragen en opmerkingen uit de zaal kwam er een levendige discussie op gang. Het Vrouwenpodium presenteerde het Tien punten-plan. Dit vind je via deze link terug. De aanbevelingen van publiek, sprekers en panelleden worden in het Tien punten-plan meegenomen. 

Individuele keuzes versus collectieve belangen: zijn vrouwen de oplossing voor de tekorten op de arbeidsmarkt? En hoe zorgen we voor meer arbeidsparticipatie door vrouwen? De vraag om gelijke lonen, gratis kinderopvang en een goede verlofregeling blijft na vele edities van Prinsessendag nog steeds staan. Alleen zo kunnen we een gelijk speelvlak op de arbeidsmarkt creëren en de ontmoediging voor vrouwen om voltijd te gaan werken, weghalen. Werk, zorg en andere zaken moeten flexibeler gecombineerd kunnen worden dan nu het geval is. Ook belangrijk: een leven lang leren. De mogelijkheid tot opleiding en ontwikkeling is fundamenteel voor het (terug)keren op de arbeidsmarkt.

Maatwerk van belang 

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk, dat maatwerk van belang is; niet elke vrouw is hetzelfde en bevindt zich in dezelfde situatie. Nederland blijft bovendien conservatiever dan we denken. Ambitieuze vrouwen worden nog niet altijd gewaardeerd. Er bestaat nog een hardnekkig beeld dat je “geen goede moeder” bent wanneer je voltijd werkt. Daarom is ook beeldverandering van belang. Niet alleen het onderwijs kan hierin een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook de culturele sector.

Kortom, deze editie van Prinsessendag geeft ons een weer genoeg stof tot nadenken over hoe de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeterd kan worden. Ook als HVN kunnen we ons hiervoor inzetten.  

AnneMarie Attema
Bestuurslid Nieuwe leden en Kennismaking