Verbinding

Verbinding

De afgelopen november HVN bijeenkomst en het komende Kerstevent verlopen anders dan we gehoopt of verwacht hadden. Live bij elkaar komen is niet makkelijk en met het leuke oorspronkelijke programma voor het Kerstevent echt onmogelijk. Op 26 november hebben we weer bezorgd naar de persconferentie gekeken. 

Ook nu zijn de discussies achter de schermen levendig en de oplossingen voor een alternatief programma worden bedacht en met elkaar getoetst. Ik bekijk nog een keer de website van de overheid en denk met spijt aan het bijzondere leuke (live)programma wat de nieuwe leden (Ingrid en Marita) hadden bedacht. Ze hadden aan het Holland Dance Festival gevraagd deze avond mede met hen te organiseren. Met deze vooraankondiging hadden ze mij al erg nieuwsgierig gemaakt.

Maar de tekst op de website van de overheid is duidelijk, het gaat hem niet worden. Zoals ook in de vooraankondiging staat: ‘In het thema ‘deuren openen’ hebben we dit jaar zoveel mogelijk gewerkt aan openheid: nieuwe werelden leren kennen, inclusiviteit, open mindset, verbinding en begrip voor elkaar’’. Mijn stukje geeft mogelijk een beeld over de twijfels die we hebben over te nemen maatregelen bij elke HVN bijeenkomst. En ook wat er een moeite wordt gedaan door alle commissies om flexibel te zijn, alle onzekerheden voor lief te nemen en de schouders eronder te zetten om iets moois te organiseren binnen de gegeven mogelijkheden. Wat hebben we mooie HVN momenten gehad in 2021!

Want voor iedereen staat vast: in Kersttijd is het heel verbindend om bij elkaar te komen, ook al is het dan online. Veel leden hebben de online bijeenkomsten altijd als heel waardevol ervaren, zoals uit de opkomst op te maken was. En we zijn blij met de hulp van Karen. Zij is bereid haar professionaliteit in te zetten om de komende HVN avond te begeleiden en te hosten. Op het moment van schrijven wordt er druk gewerkt aan een nieuwe invulling van de avond. Maar hoe dan ook, we gaan elkaar online ontmoeten! Ik reken op jullie solidariteit en aanmoediging voor Ingrid, Marita, Karen en andere commissieleden die hun best doen om er iets moois van te maken! Dan sluiten we samen het HVN jaar 2021 af! Tot gauw!

Margot Snelders
Voorzitter HVN