Terugblik 20 september: Een kijkje in de toekomst met Freija van Duijne

Terugblik 20 september: Een kijkje in de toekomst met Freija van Duijne

HVN is terug in de oude vertrouwde Pulchri Studio. Op maandag 20 september ontmoetten we elkaar weer live aan het Lange Voorhout en dat voelde meer dan goed.

Met een ruime vertegenwoordiging van leden, waaronder maar liefst vijf introducees, luisterden we naar de inspirerende lezing van onze gastspreekster van die avond: Freija van Duijne, internationaal bekend toekomstverkenner. Freija is één van de acht toekomstverkenners die Nederland rijk is. Ze nam ons mee in de wereld van het duiden van trends en ontwikkelingen: Wat komt er op ons af? Wat betekent dat voor onze organisatie en onze mensen?

Toekomstverkenning betekent een scherper beeld over de toekomst ontwikkelen, waarbij geprobeerd wordt een antwoord te geven op vragen als: Hoe ziet “onze” wereld er over 5/10/20 jaar uit en hoe kunnen we daar nu al op anticiperen?

Introductie in toekomstverkenning

Aan de hand van een aantal voorbeelden ging Freija van Duijne het gesprek met ons aan over het actuele onderwerp krapte op de arbeidsmarkten hoe je als organisaties en samenleving concreet met dit vraagstuk aan de slag kan gaan. Kortom, we kregen een boeiende introductie in toekomstverkenning door iemand die verbonden is geweest aan diverse overheden, multilaterale organisaties en denktanks.

Wil je meer weten over Freija van Duijne, kijk dan op www.futuremotions.nl.


Netwerk voor jonge vrouwen

Kiemen van de toekomst, zichtbaar in het heden


Speciale gasten die avond waren Fleur Velthoven en Anne-Marie van den Brink. Deze twee jonge dames denken er serieus over om een netwerk op te richten voor vrouwen die aan het begin van hun carrière staan (25 tot 35 jaar. Ze waren door Margot Snelders uitgenodigd om een kijkje te nemen in de keuken van het HVN-netwerk en daar inspiratie op te doen.

HVN wenst Fleur en Anne-Marie veel succes toe met de realisatie van hun eigen netwerk.


Bronvermelding

Tekst door Annemarie Attema
Beeldmateriaal is van Freija van Duijne