Terugblik 18 september: Bijeenkomst over Feministisch Buitenland Beleid

Terugblik 18 september: Bijeenkomst over Feministisch Buitenland Beleid

Op 18 september hadden we het voorrecht om deel te nemen aan een inspirerende bijeenkomst over Feministisch Buitenland Beleid (FBB) onder leiding onze eigen expert Joke Buringa. Dit vormde de aftrap van onze tweede helft van het themajaar ‘Grenzen’, op de bijzondere plek Restaurant Gember. De avond bracht een schat aan inzichten en reflecties over FBB en andere kwesties over onze eigen landsgrenzen heen.
 
Na de bijeenkomst schoot bij mij nog de vraag te binnen: wat is feminisme in relatie tot FBB? Het was duidelijk dat FBB zich inzet voor gelijke rechten en kansen voor alle genders, en niet beperkt is tot een specifieke groep. En in hoeverre kunnen we andere landen eigenlijk vertellen hoe zij het moeten doen? Zeker als je ziet dat we als Nederland dalen op de wereldranglijst.
 
Door Joke werden we herinnerd aan de historische mijlpaal van 1979, toen 189 landen het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen ondertekenden. Dit verdrag verplichtte hen om te rapporteren over de stappen die ze hebben ondernomen om genderdiscriminatie te bestrijden. Opvallend dat de VS het niet hebben ondertekend.
 
Een ander opvallend punt dat ter sprake kwam, was het “dikke boek” van 1996, waarin alle VN-resoluties met betrekking tot vrouwen waren vastgelegd. Dit boek symboliseert de voortdurende inzet van de internationale gemeenschap om de positie van vrouwen te verbeteren. “Alles is bedacht en vastgelegd”, aldus Joke.
 
Een interessant aspect van de avond was de erkenning dat goed voor vrouwen zorgen een indicator is voor de omgang met conflicten. Dit benadrukt het belang van het integreren van genderperspectieven in alle aspecten van beleid en internationale betrekkingen.
 
Een ander cruciaal thema dat aan de orde kwam, was climate justice (klimaatrechtvaardigheid). Dit onderstreepte de noodzaak om gendergelijkheid te integreren in klimaatbeleid, omdat vrouwen vaak onevenredig zwaar worden getroffen door klimaatverandering. Ze zijn verantwoordelijk voor een stuk land, maar mogen daar geen beslissingen over nemen, bijvoorbeeld om een ander gewas te gaan planten dat beter tegen de nieuwe omstandigheden opgewassen is.
 
Tenslotte werden we in groepen verdeeld om ons in te leven in de rol van verschillende delegaties. Ikzelf had de eer om voorzitter te zijn van de COP, namens de Verenigde Arabische Emiraten. Dit was een fascinerende oefening waarbij we moesten nadenken over de belangen van ons land met betrekking tot klimaatcompensatie. Het benadrukte het complexe en soms tegenstrijdige karakter van internationale diplomatie.
 
Tijdens de bijeenkomst gaf Joke aan dat FBB nog niet volledig is uitgekristalliseerd en dat er nog veel werk te verrichten is. Ze benadrukte ook de uitdagingen en soms ontmoedigende aspecten van dit werk. Joke deelde daarbij ook enkele van haar persoonlijke ervaringen.
 
Joke heeft besloten om minder te reizen. Daar sluit het boek over bezienswaardigheden van Den Haag dat we haar als dank voor deze mooie avond hebben gegeven goed bij aan. Een uitnodiging om het ook binnen onze stadsgrenzen te zoeken.

Door Rosanne Gonçalves-Prins