Solidariteit en sociale cohesie

Solidariteit en sociale cohesie

In het afgelopen jaar is er door de politiek veel beroep gedaan op onze solidariteit. Solidariteit is een gevoel van saamhorigheid hebben en tonen. Wikipedia zegt over Solidariteit: “Solidariteit betekent dat de leden van een groep een gemeenschappelijk belang onderschrijven, ten gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie.”

In de politiek is het begrip solidariteit omstreden. Enerzijds meent men dat solidariteit de cohesie en stabiliteit van een samenleving bevordert, doordat zij de gemeenschapszin stimuleert. Anderzijds wordt weleens gesteld dat door overwegingen van solidariteit de autonomie van de mens geweld wordt aangedaan; in die visie zou de mens beslissingen juist altijd op persoonlijke gronden moeten nemen.

Het draagvlak over van de Coronamaatregelen lijkt nog verder af te nemen. De politiek maakt keuzes voor de grootste gemene deler en hun beroep op solidariteit kan niet iedereen tevreden stellen. Met de komst van een groter aantal politieke partijen is het politieke landschap versnipperd.
Wat kiest Nederland ? Solidariteit of wordt er gestemd voor een andere manier van crisismanagement? Of voor een andere politieke koers? Wat drijft de Nederlander die straks gaat stemmen? Ideologie? Belangen? Waarden? Korte of lange termijn? Op welke (fake) nieuwsbronnen is hun mening gebaseerd? Complottheorie of onderzoeksjournalistiek? Een basis van wanhoop of juist vertrouwen?

Voor vrouwenkiesrecht is hard gevochten en elke stem dient te worden gehoord. We zijn daarom vereerd dat er twee dames uit de politiek bereid zijn om met ons dieper op in te gaan op alle aanwezige dillema’s of polylemma’s, zoals ik vorige keer schreef. Wat drijft politica die ons vertegenwoordigen in de politiek? Welke invloed kun je überhaupt hebben in de politiek? Hoe is dat om beslissingen te nemen voor de grootste gemene deler? One size fits all? Moeten we juist nu op een vrouw stemmen of juist niet?

De sociale cohesie binnen een vereniging, zoals HVN, is dat men zich met elkaar identificeert en zich met elkaar verbonden voelt. Sociale cohesie en solidariteit komt voor op allerlei niveaus. Tijdens de Internationale Vrouwenweek (2-8 maart) is op 4 maart ’s avonds de (gratis) film Woman te zien. Voor deze film zijn meer dan 2000 vrouwen over de hele wereld geïnterviewd. In de film kun je zien dat deze vrouwen veel met vrouwen in Nederland delen: een zelfde taal, geschiedenis, gewoonten en dezelfde thema’s als gelijke beloning, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, geweld tegen vrouwen, machtsbalans, emancipatie, financiële onafhankelijkheid, pensioenen, seks, zorg, kinderen in willekeurige volgorde. In de nieuwsbrief van deze week vind je meer over het programma van de Haagse Vrouwendagen ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.  Tenslotte wil ik hier noemen dat ik trots ben op alle dames binnen HVN die zich inzetten voor onze vereniging en bouwstenen aanreiken voor ‘het openen van deuren’ en sociale cohesie.
Pay it forward!

Margot Snelders
Voorzitter HVN