De Pluim 2023 voor Henrique Sachse

De Pluim 2023 voor Henrique Sachse

De Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan een lid van HVN dat een duidelijke bijdrage heeft geleverd aan de doelstellingen van HVN of aan het verbeteren van de positie van de vrouw in het algemeen. Tijdens de decemberbijeenkomst is de Pluim voor 2023 welverdiend uitgereikt aan Henrique Sachse. 

Henrique is sinds maart 2001 lid van HVN en is sinds 2004 actief in diverse functies binnen HVN, waaronder als voorzitter (2017 t/m 2020). Als verbindende, visionaire, overtuigende, vasthoudende, warme en sociale voorzitter met een sterke eigen mening heeft ze HVN goed op de kaart gezet en door het bijzondere jaar 2020 geloodst (corona en lustrum tegelijk).

Ook buiten HVN is Henrique zeer gepassioneerd voor haar medemens. Ze heeft zich haar werkende leven met ziel en zaligheid ingezet voor de publieke gezondheidszorg en met name de jeugdgezondheidszorg. In 2023 heeft ze haar carrière afgesloten met een symposium en ook HVN heeft ze tijdens een bijeenkomst deelgenoot gemaakt van haar ervaringen en de dilemma’s waar ze bij haar werk tegenaan liep.

We zijn trots op een lid zoals Henrique!