Bevlogenheid

Bevlogenheid

Eind mei waren AnneMarie Attema en ik bij een themabijeenkomst van de gemeente met als onderwerp ‘vrouwenemancipatie’. De discussie richtte zich vooral op onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisaties en de samenwerking met de gemeente. Het onderwerp bleek voor ons minder relevant te zijn, want we werken niet echt samen met andere organisaties en hebben ook geen lijntje met de gemeente. Maar wat een bevlogenheid zat daar aan tafel. 

We hoorden hoe ingewikkeld het proces is van subsidieaanvraag en subsidie krijgen, ook voor organisaties die al jaren bestaan en zich behoorlijk bewezen hebben. Hoe je zonder beschikbare ruimte je doelstelling niet kunt verwezenlijken. Ondanks alle belemmeringen gaan deze organisaties onvermoeibaar door met het najagen van hun doelstelling, vrijwel allemaal op vrijwillige basis. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen er direct oplossingen en suggesties van de overige aanwezigen. Er werden tips gedeeld over hoe het gemeenteproces het makkelijkst te doorlopen was en waar organisaties terecht kunnen als ze op zoek zijn naar ruimte. De kracht van een netwerk kwam direct naar boven. 

Mooi resultaat voor AnneMarie en mij was dat we de stad en haar organisaties wat beter hebben leren kennen. Er waren andere vrouwenorganisaties aanwezig, zoals Afimo (voor Surinaamse vrouwen), Stichting Polka (voor Poolse vrouwen) en Stichting Yasmin (die zich richt op veiligheid, zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van vrouwen). Vertegenwoordigers van Stichting Stop Straatintimidatie en Trias Pedagogica (die zich richt op het betrekken van vaders bij de opvoeding) kregen direct een levendig gesprek over hoe het gesprek met mannen over straatintimidatie opgezet kon worden. Sommige organisaties kende ik wel, maar andere ook niet. Ondanks dat het in eerste instantie niet relevant lijkt, doe je altijd weer ideeën en contacten op. Wie weet kunnen we hier in de toekomst iets mee voor ons eigen netwerk. 

Wat ook een leuke manier is om de stad en veel verschillende stadgenoten beter te leren kennen is deelname aan de grootste BBQ van Den Haag, die de Participatie Keuken op 21 juni organiseert in het Zuiderpark Theater.  

En wij gaan elkaar natuurlijk nog beter leren kennen tijdens onze volgende netwerkavond, die in het teken staat van ons eigen netwerk (verderop in de nieuwsbrief staan meer details). Ik weet dat veel leden ook buiten HVN actief zijn en ook bij andere organisaties en initiatieven betrokken zijn (naast hun dagelijkse werk). Maar ik weet vast niet alles en ben altijd geïnteresseerd in nieuwe inspiratie. Dus ik kijk uit naar 19 juni en hoop jullie daar allen te zien!

Hartelijke groet,

Judith 
Voorzitter HVN