Terugblik: Het openen van politieke deuren en omgaan met belemmeringen

Door AnneMarie Attema Woensdag 17 maart ging Nederland naar de stembus. Inmiddels is de uitslag bekend en mogen VVD en D66 het voortouw nemen om een kabinet te gaan vormen. Die laatste is de tweede partij van Nederland geworden, vooral door lijsttrekker Sigrid Kaag die een nieuwe invulling aan het begrip vrouwelijk leiderschap in de politiek heeft gegeven. Een onderwerp dat naadloos aansloot bij de bijeenkomst van 15 maart en waarin het openen van politieke deuren maar ook de belemmeringen waar vrouwelijke politica’s mee te krijgen, centraal stonden. Te gast waren Serpil Ates, gemeenteraadslid voor Groen Links in Den Haag en Liang de Beer, politiek actief voor de afdeling van… Read More

Continue Reading

Cultuur maak je zelf

Mensen die samenleven delen iets, ze hebben iets gemeen.  Cultuur is dat wat de mens schept. Het brengt gangbare betekenissen: waarden, manieren van doen, verbanden of objecten. Zo draagt cultuur bij aan een samenleving met meer betekenis, waarde, zin, vorm en inhoud.  Veel van deze dagelijkse betekenissen blijven onder de radar van ons bewustzijn. Ze zijn ingesleten, je bent eraan gewend: ‘ze behoren tot onze cultuur’. We kunnen ons er ook bewust van worden. Alsof we buiten onszelf treden en naar onszelf kijken. Er is altijd een andere blik en invalshoek mogelijk op de dingen en altijd een ander perspectief.  Ben jij je bewust van je eigen bijdrage aan de HVN cultuur en… Read More

Continue Reading

Solidariteit en sociale cohesie

In het afgelopen jaar is er door de politiek veel beroep gedaan op onze solidariteit. Solidariteit is een gevoel van saamhorigheid hebben en tonen. Wikipedia zegt over Solidariteit: “Solidariteit betekent dat de leden van een groep een gemeenschappelijk belang onderschrijven, ten gunste van de groepsleden, maar soms ten koste van zichzelf. Dit houdt in dat individuen inzien dat het verdedigen of het verder helpen van andermans belangen uiteindelijk in het belang van het individu zelf is. Het kan daarmee bijdragen aan de sociale cohesie.” In de politiek is het begrip solidariteit omstreden. Enerzijds meent men dat solidariteit de cohesie en stabiliteit van een samenleving bevordert, doordat zij de gemeenschapszin stimuleert.… Read More

Continue Reading

Bekijk het programma van Haagse Vrouwendagen en meld je aan!

Van 2 t/m 8 maart zijn de Haagse Vrouwendagen. Je kan deelnemen aan bijna 30 corona-proof activiteiten rond vrouwenemancipatie! Je kan bijvoorbeeld een wandeling doen door het Zuiderpark terwijl je naar verhalen van vrouwen uit de buurt luistert. Ook kan je vanuit huis een les boxen volgen, of een online talkshow Is Feminisme Kleurenblind? bijwonen. En niet alleen vrouwen kunnen hun bijdrage leveren aan emancipatie in Den Haag, er is ook een bijeenkomst speciaal voor mannen.  Bekijk hier het volledige programma. 

Continue Reading

Terugblik: Online netwerken

Op 15 februari 2021 hebben we een geslaagde HVN avond gehad met als thema ‘Deuren openen: online netwerken’.   Na een originele opening van onze voorzitter Margot, waarbij zij interessante gebeurtenissen onder de aandacht bracht binnen en buiten ons netwerk hebben Judith Jansen en Ilanah Schriki een interactieve avond verzorgd. Door Corona zijn veel offline netwerkmogelijkheden naar online omgezet, ook onze eigen HVN avonden. Maar wat betekent dit in de praktijk? Welke mogelijkheden zijn er, van welke tools kun je gebruik maken? En zet je die dan ook optimaal in? Wat betekent dit hoe ik met mijn gesprekspartners om zou moeten gaan, ofwel hoe werkt dat met de online etiquette?… Read More

Continue Reading

Deuren openen

Met veel plezier presenteert de Programmacommissie het nieuwe HVN-jaarthema voor 2021: Deuren Openen. Deuren Openen biedt de nodige invalshoeken om maandelijks weer aansprekende bijeenkomsten te gaan organiseren met interessante sprekers. Onderwerpen als saamhorigheid, solidariteit, inclusie, perspectief, verbinding, vrijheid en onbekommerd vallen daaronder en openen deuren naar 2021. Enige duidingHet netwerk HVN opent voor leden letterlijk haar deuren. Een deur openen is ook de weg naar de fysieke vrijheid die we op dit moment als minder ervaren. Deuren openen staat ook voor de weg naar een nieuw tijdperk, waarvan we nu nog niet weten hoe dat eruit ziet. Een onderwerp als inclusie staat voor deuren openen naar anderen in deze maatschappij.… Read More

Continue Reading

Nieuwe aanpak ontvangst introducees

Door Marlies Ruijgrok De gastvrouwen en ik ontvangen introducees 30 minuten voorafgaand aan de online HVN bijeenkomst. Zo ontvangen we introducees persoonlijk en laagdrempeling.  Dit mooie idee kwam op tijdens onze gezellige en nuttige gastvrouwen-zoommeeting afgelopen december. We hebben bijgepraat en stil gestaan bij 2020. Het jaar waarin we ons debuut hebben gemaakt met het online ontvangen van introducees. Zoals ieder van ons heeft ervaren, kun je tijdens een online bijeenkomst elkaar niet even 1-op-1 spreken. Daarom heb ik voor een HVN bijeenkomst altijd even contact met de introducee. Om dit nu met onze groep gastvrouwen te kunnen doen, is nog meer in de lijn van wie wij als HVN willen… Read More

Continue Reading

Verbinding in tijden van corona

Juist in een tijd waarin ons gevraagd wordt afstand te bewaren, moeten we zorgen dat we bij elkaar in beeld blijven. Als jullie dit lezen dan is de avondklok 10 dagen van kracht. Het is een hectische tijd waar we in leven met veel tegenstellingen. Een andere mediator attendeerde mij op een artikel van Robbert Dijkgraaf. Hij schreef hierover: “Dijkgraaf stelt vast dat we in gepolariseerde tijden leven, in een wereld vol binaire keuzes, dilemma’s. Links of rechts, Biden na Trump en vul maar aan: complot theorie of niet, inenten ja of nee, enzovoorts. Ingewikkelder nog eigenlijk, veel zaken zijn een trilemma, een keuze uit drie. Dijkgraaf wijst op politici… Read More

Continue Reading

Terugblik: Nieuwjaarsbijeenkomst 2021

Door AnneMarie Attema, bestuurslid Programma Commissie In de huiskamer, keuken of studeerkamer en achter een beeldscherm, dat was maandag 18 januari de bijzondere locatie voor de aftrap van het nieuwe HVN jaar 2021. Alsof we nooit anders gedaan hebben, zo vlekkeloos en professioneel verliep ook deze online HVN-bijeenkomst weer. De avond, deze keer georganiseerd door de nieuwe leden Rosanne Concalves, Sandra van Loon en Susanne van de Koevering, begon met de nieuwjaarswensen van onze nieuwe voorzitter Margot Snelders. Nieuw jaarthema 2021Na de mooie woorden van Margot, introduceerde de Programmacommissie met een creatieve bijdrage het nieuwe jaarthema voor 2021: Deuren Openen Een prachtig thema, waar diverse onderwerpen onder gehangen kunnen worden… Read More

Continue Reading

Nieuwe cirkels

Wil je graag een HVN Cirkel starten, maar weet je niet hoe? Wil je nog meer halen uit je HVN lidmaatschap door lid te zijn van een Cirkel? Wil je meer diepgang halen uit je HVN contacten, maar zijn de avonden te kort? Laat het ons weten!  Verschillende leden hebben in de afgelopen jaren bij het bestuur de wens geuit om deel te nemen aan een Cirkel. Twee leden van een bestaande Cirkel willen jullie graag op weg helpen, te weten Caroline van Alphen en Henrique Sachse. Zij hebben de waarde ervaren van een goed lopende Cirkel: diepgaande gesprekken in kleine kring, veel aandacht voor elkaar, uitwisseling van ideeën en… Read More

Continue Reading