Haags Vrouwen Netwerk

Bijeenkomst maandag 15 april 2024

“Als een bedrijf van zichzelf zou zijn”

Een avond over een andere blik op eigendom door Jennifer Benson.

Via de handshake van HVN-lid Saskia Michels hebben we Jennifer Benson bereid gevonden om onze spreekster van april te zijn. Jennifer heeft na zo’n 20 jaar in directiefuncties het roer radicaal omgegooid. Aanleiding was de koerswijziging van het bedrijf waar zij commercieel directeur was, in een richting die de oorspronkelijke intenties en missie geweld aan deed. Dat ging haar aan het hart en het vormde de start van haar zoektocht naar een ander wereldbeeld; voorbij die van markt en staat. Bij de meeste bedrijven liggen zowel eigendom als zeggenschap bij aandeelhouders; de prioriteit ligt dan vaak op snelle winstmaximalisatie. Langetermijndenken is niet vanzelfsprekend. Het kan ook anders.

In de afgelopen vijf jaar is Jennifer op zoek gegaan naar een nieuwe en andere blik op eigendom, waarin eigenaarschap en de identiteit van de onderneming een prominente rol spelen en blijven spelen. En waarin de oorspronkelijke intenties van de oprichter centraal staan. Dit heeft zij gevonden in een specifieke vorm van steward-ownership, genaamd drievoudig eigenaarschap waarbij je de onderneming of het initiatief als een op zichzelf staand organisme beschouwd dat pas ophoudt te bestaan als de missie vervuld is of de intenties niet langer passen.
Deze andere manier van kijken bracht tegelijk ook de vraag naar haar eigen rol en persoonlijke intenties met zich mee. In haar nieuwe rol wil zij deze vernieuwende vormen van eigendom uitdragen. Ze faciliteert en begeleidt ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe eigendomsvormen die beter passen bij het wezen van de onderneming. Zie: www.economytransformers.nl en www.eigendomanders.nl

De leden van HVN zijn allemaal werkende vrouwen met elk hun eigen intenties en overtuigingen ten aanzien van eigendom en arbeid. Op 15 april zet Jennifer ons aan het denken over onze eigen intenties.

Aanmelding

We zien jullie graag op maandag 15 april 2024 bij Pulchri Studio vanaf 18.00 uur.  

Let op: Mocht je onverwachts verhinderd zijn dan vindt er geen restitutie plaats in verband met de verplichtingen met betrekking tot de reservering (o.a. kosten catering en locatie).

Aanmeldformulier

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit evenement.