Haags Vrouwen Netwerk

Bijeenkomst 15 mei 2023

Mensen boven grenzen

Stichting Bootvluchteling draagt bij aan een rechtvaardig Europa waar mensen op de vlucht toegang hebben tot basisdiensten en hun rechten worden beschermd. HVN nodigt je uit voor een boeiende bijeenkomst op 15 mei, waar Esther Vonk haar ervaringen met ons deelt. 

Esther Vonk is sinds januari 2023 directeur van Stichting Bootvluchteling. De rode draad in haar loopbaan is mensenrechten, in de eerste plaats de rechten van mensen en groepen die marginalisering en uitsluiting ervaren. Bij Mama Cash, een internationaal feministisch fonds, werkte ze met vrouwengroepen wereldwijd, van vrouwen die leven met HIV in landen waar er nog een flink stigma heerst, domestic workers, lesbische- en queervrouwen en -meiden, tot vrouwen zonder verblijfsvergunning. Bij het Aidsfonds leidde ze een alliantie die zich inzette voor mensenrechten en gezondheid van mensen die door HIV en AIDS het hardst geraakt worden – meestal groepen die in hun land gecriminaliseerd worden en zodoende geen toegang hebben tot preventie, medicatie en zorg.

Esther is trots dat ze in haar nieuwe functie mag bijdragen aan de missie van Stichting Bootvluchteling. Op de bijeenkomst vertelt Esther over haar werk aan structurele verandering; bijdragen aan een andere, meer rechtvaardige wereld. Ze licht het huidige beleidskader toe en deelt hoe in de praktijk solidariteit in de vorm van directe hulp, onder het motto ‘mensen boven de limiet’, het verschil kan maken. Tijdens de avond wordt er ook gediscussieerd aan onze tafels, over onze eigen ervaringen en hoe wij daarmee omgaan. 

Laat je inspireren door het werk van Esther, en laten we samen ontdekken hoe we allemaal kunnen bijdragen aan een rechtvaardige behandeling van mensen op de vlucht. Schrijf je in voor de HVN-bijeenkomst op 15 mei.

Tijdlijn netwerkavond

18.00-18.30u Inloop, drankje voor eigen rekening
18.30-19.30u Buffet, dessert, koffie, thee, water
19.30-19.45u Mededelingen
19.45-21.00u Spreker
21.00-21.15u  Afronding
21.15-22.00u Napraten, drankje van HVN

Aanmelding

We zien jullie graag op maandag 15 mei bij Pulchri Studio in Den Haag. Inloop vanaf 18.00 uur. De kosten voor deze avond zijn € 32,50. Eventuele dieetwensen kun je hier doorgeven. Je kunt je tot en met donderdag 11 mei aanmelden via het onderstaande formulier. 

Let op: Mocht je onverwachts verhinderd zijn dan vindt er geen restitutie plaats in verband met de verplichtingen met betrekking tot de reservering (o.a. kosten catering en locatie).

Aanmeldformulier

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit evenement.