Haags Vrouwen Netwerk

Jaarthema

Jaarthema 2017: Kanteling

Waarom?
Het lijken wel kristallen: een verandering is al een tijdje gaande, maar ineens gaat het snel en wordt een nieuwe vorm zichtbaar, een volgende fase, die onomkeerbaar is als de kanteling eenmaal plaatsvindt. Zo’n proces vraagt een nieuwe oriëntatie van onszelf. We onthalen sprekers die ons kantelingen laten zien op maatschappelijk, economisch, bestuurlijk, cultureel en technisch vlak. We verkennen voorbeelden van kanteling in het denken, het handelen, het organiseren; nooit vrijblijvend, altijd relevant.

Programma
Onze sprekers zullen ons meenemen naar hun eigen professionele praktijk. Zij schetsen hun ervaring met wat voor velen van ons herkenbaar maar betrekkelijk nieuw zal zijn: revolutionaire energiesystemen, nieuwe verhoudingen in de Raad van Toezicht, nieuwe buren en hun religies, deeleconomie, het parlement der dingen, vrouwen in een traditionele mannensector, nieuwe psychiatrie en de smart city.

We zullen ons verdiepen in het wat, hoe en waarom, in vragen die we tegenkomen in de ontwikkeling vanuit het vertrouwde naar het nieuwe. Hoe organiseer je nieuwe verhoudingen in een bestuurlijk platform? Welke ethische, maatschappelijke en juridische vragen brengen bepaalde ontwikkelingen met zich mee? We weten wel dat vrouwen net zo goed als mannen – of beter? – toezichthouder kunnen zijn, maar hoe kom je op zo’n stoel? Elke netwerkavond komen nieuwe vragen aan de orde die ons helpen om ons te verhouden tot de kantelingen om ons heen.