Haags Vrouwen Netwerk

Doelstelling

Missie van HVN

De Stichting HVN streeft naar gelijke kansen, rechten en plichten voor vrouwen en mannen in de maatschappij, onder andere uitgedrukt in een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op hogere, invloedrijke en toezichthoudende functies in alle sectoren van de arbeidsmarkt. Daarnaast, streeft HVN ernaar de kwaliteit van vrouwen zichtbaar(der) te maken en bevordert ze dat vrouwen hun inzet en de benutting van hun capaciteiten in arbeidsorganisaties optimaliseren.

Uitgangspunten

HVN biedt een platform voor zakelijke en persoonlijke groei, met een open en veilige sfeer waarin het delen van kennis, ervaring en inzichten centraal staat. Om elkaar te inspireren, scherp te houden, te ondersteunen en kansen uit te wisselen.