Haags Vrouwen Netwerk

Contributie lidmaatschap HVN 2023

Contributie lidmaatschap HVN 2023

Bij betaling voor 1 maart 2023 bedragen de kosten voor het HVN-lidmaatschap €115,-. Je kunt de contributie voldoen middels het onderstaande formulier. Indien gewenst kan het bovenstaande bedrag ook o.v.v. je naam overgemaakt worden naar NL36 INGB 0001802505 t.n.v. Stichting Haags Vrouwennetwerk te Den Haag.


Betaalformulier