Haags Vrouwen Netwerk

Bijeenkomst maandag 20 november 2023 

“Planetaire Grenzen. Wat betekent het? En hoe kan je een leider van transformatie worden?”

Onze volgende gast is Dr. mr. Marije Klomp. Zij werkt vijftien jaar in de wereld van duurzaam ondernemen. In verschillende rollen heeft ze organisaties en individuele duurzaamheidsmanagers begeleid bij hun omslag naar duurzaamheid. Dat deze veranderingen complex zijn en vragen om andere kennis en vaardigheden van mensen, was onderwerp van haar promotieonderzoek. Marije heeft diverse leertrajecten ontwikkeld en begeleid op dit gebied. Sinds vijf jaar is ze programmadirecteur duurzaamheid bij de Radboud Universiteit en verantwoordelijk voor strategische ontwikkeling en implementatie van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In 2022 werd ze uitgeroepen tot MVO*-manager van het jaar.

Marije zal tijdens haar presentatie allereerst kort ingaan op de planetaire grenzen die we momenteel overschrijden. Vervolgens gaat ze in op wat de noodzaak tot verduurzaming betekent voor bedrijven en organisaties. Tegen welke uitdagingen lopen zij aan wanneer de duurzaamheidsstrategie geïmplementeerd wordt? Wat vergt dit van je processen en mensen? Kan iedereen vanuit zijn of haar eigen discipline een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst? En zo ja, hoe dan? En wat? En met wie?

Aan de hand van drie succesfactoren laat Marije zien hoe je de complexiteit van duurzaamheidswerk kunt aanpakken. Aan de hand van provocerende uitspraken gaan we in op de dilemma’s die bij dit onderwerp horen. En we zullen verrassend genoeg zien hoe iedereen nodig is, met verschillende achtergronden, talenten en disciplines. In verschillende organisaties. En vooral in verbinding met elkaar. Omdat iedereen een leider van transformatie kan zijn!

*MVO= Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing; zo maar wat termen die je zou kunnen associëren met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo). Wat je als mens ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomstbestendig.

Aanmelding
We zien jullie graag op maandag 20 november bij Pulchri Studio. Inloop vanaf 18.00 uur.

Let op: Mocht je onverwachts verhinderd zijn dan vindt er geen restitutie plaats in verband met de verplichtingen met betrekking tot de reservering (o.a. kosten catering en locatie).

Aanmeldformulier

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit evenement.