Haags Vrouwen Netwerk

Bijeenkomst 21 november 2022

Is het ‘code oranje’ voor de democratie?

Een avond met Bert Blase over anders denken en doen in Den Haag

Wie in Den Haag de lokale politiek een beetje volgt, herinnert zich wellicht dat Bert Blase zich ruim twee jaar geleden in het openbaar kandideerde voor het burgemeesterschap. Een ongebruikelijke stap, want burgemeestersbenoemingen zijn nog altijd met veel geheimzinnigheid omgeven. Als oprichter en ambassadeur Democratie van Code Oranje wilde Bert laten zien hoe het naar zijn mening anders zou moeten. Met o.a. youtube-filmpjes bracht hij verslag uit van zijn wedervaren als burgemeesterskandidaat. Uiteindelijk verliep de benoeming langs de geijkte paden en werd Jan van Zanen de nieuwe burgemeester.

Het heeft Bert echter niet afgebracht van zijn ideeën over een andere democratie en zijn betrokkenheid bij Code Oranje. Die beweging (en nadrukkelijk geen politieke partij) heeft tot doel: ‘het hervormen van onze democratie – waarin op dit moment politieke partijen leidend zijn – naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat’. Het lijkt geen overbodige luxe in een tijd waarin vele seinen op oranje staan en het vertrouwen van burgers in politiek en overheid nog steeds dalende is. Bert Blase beijvert zich al tientallen jaren voor een andere manier van politiek bedrijven, waarvan een groot deel -in diverse rollen- in het lokaal bestuur.

Op 21 november vertelt Bert onder de titel ‘De burger is niet gek’ zijn verhaal: wat zijn zijn beweegredenen, hoe geeft hij zijn ideeën vorm en welke resultaten ziet hij. Ook zal hij ingaan op zijn jongste publicatie, waarin hij betoogt dat de politieke elite het tegengeluid moet omarmen en waarom.

Maar daar kunnen we het als leden van HVN – maatschappelijk betrokken, kritisch, professioneel en veelzijdig als we zijn – eigenlijk niet bij laten. Het Haagse stadsbestuur kan best wat creatieve ‘tegendraadse’ ideeën gebruiken bij het oplossen van de vraagstukken die lokaal op allerlei terreinen spelen. Daarom gaan we na de inleiding in kleine groepen uiteen om met elkaar een antwoord te bedenken op verschillende uitdagingen waarvoor het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag zich de komende jaren gesteld ziet. En wie weet vinden we aan het eind van de avond met elkaar dat de uitkomsten van onze brainstorm het waard zijn om bij het gemeentebestuur onder de aandacht te brengen.

Kijk hier als je alvast wilt weten wat het college van B&W zelf van plan is. En via de onderstaande links kun je kennismaken met Bert Blase:

Aanmelding

We zien jullie graag op maandag 21 november bij Stayokay, Scheepmakersstraat 27, 2515 VA Den Haag. Let op: we zijn ook deze keer in een afwijkende locatie. Inloop vanaf 18:00 uur. De kosten voor de avond (incl. 3-gangendiner) zijn €25,-. Eventuele dieetwensen (vegetarisch en/of glutenvrij) kun je hier doorgeven. Je kunt je – liefst zo snel mogelijk – maar uiterlijk tot donderdag 17 november aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier. I.v.m. de grootte van de zaal is het maximumaantal deelneemsters 35.

Let op: Mocht je onverwachts verhinderd zijn dan vindt er geen restitutie plaats in verband met de verplichtingen met betrekking tot de reservering (o.a. kosten catering en locatie).

Aanmeldformulier

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit evenement.