Haags Vrouwen Netwerk

Bijeenkomst 18 september 2023

Feministisch buitenlandbeleid Joke Buringa

Het zal je niet zijn ontgaan, het jaarthema ‘grenzen’. Deze grenzen kunnen fysiek zijn, maar ook conceptueel en emotioneel, en dat maakt dit thema des te boeiender. In dit spannende kader heeft HVN-lid Joke Buringa het op zich genomen om 18 september te vertellen over feministisch beleid over onze eigen landsgrenzen heen.

Joke, ooit begonnen als activist tegen seksueel geweld, heeft een opmerkelijke weg afgelegd. Met een academische achtergrond in antropologie en een specialisatie in vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam, heeft ze haar kennis verdiept. Haar waardevolle ervaringen beslaan tientallen jaren binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, voornamelijk met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen in de regio Noord-Afrika/Midden-Oosten. Buitenlands beleid houdt zich per definitie bezig met onze inzet buiten de landsgrenzen. Dit beleid dient echter wel het Nederlandse belang, dat zich richt op internationale veiligheid en stabiliteit, energie- en grondstoffenzekerheid, internationale rechtsorde en mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en de Nederlandse handels- en economische belangen. Het Feministisch Buitenland Beleid (FBB) stelt zich te richten op de belangen van vrouwen en LGBTQI+ mensen in andere landen.
 
Bijna 50 jaar na de eerste VN Wereld Vrouwen Conferentie in Mexico City, die samenviel met het Internationale Jaar van de Vrouw in 1975, staan mensenrechten van vrouwen onverminderd onder druk. Discriminatie, geweld, ongelijke rechten en toegang tot voorzieningen zijn hardnekkig voor vrouwen. Vandaar dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in november een tweedaagse internationale conferentie over FBB organiseert, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring bij het vormgeven van dit beleid.
 
Onze HVN-avond biedt een unieke gelegenheid om samen dieper in het ‘grenzen’-thema te duiken en de wereld van FBB te verkennen. Is de agenda van het FBB gebaseerd op onze nationale normen en waarden of die van andere landen? In hoeverre vullen het bestaande buitenlandbeleid en FBB elkaar aan of botsen ze met elkaar?
Aan de hand van een aantal concrete onderwerpen praten we met elkaar praten over beleidsbepalende grenzen en samenvallende en/of botsende belangen.

Aanmelding

We zien jullie graag op maandag 18 september bij Restaurant Gember. Inloop vanaf 18.00 uur.

Let op: Mocht je onverwachts verhinderd zijn dan vindt er geen restitutie plaats in verband met de verplichtingen met betrekking tot de reservering (o.a. kosten catering en locatie).

Aanmeldformulier

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit evenement.