Haags Vrouwen Netwerk

Aanmelden

Iedere derde maandag van van de maand organiseert HVN voor haar leden een netwerkavond. Het vaste ontmoetingspunt voor deze avonden is normaal gesproken de tuinzaal van kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag. Op de avonden houdt een spreker een lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat past binnen een jaarthema en dat de luisteraars net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht.