HVN

Het Haags Vrouwen Netwerk biedt sinds 1980 een inspirerende ontmoetingsplaats voor haar leden; hoger opgeleide vrouwen die ambitieus zijn in werk en leven.
 
 
 

Netwerkavonden

Iedere derde maandag van van de maand organiseert HVN voor haar leden een netwerkavond. Het vaste ontmoetingspunt voor deze avonden is kunstenaarssociëteit Pulchri aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag. Op de avonden houdt een spreker een lezing over een onderwerp en/of invalshoek dat past binnen een jaarthema en dat de luisteraars net een andere kijk op zaken biedt dan verwacht.

Enkele avonden staan in het teken van kerst, nieuwjaar of de zomer en hebben een accent op onderling samenzijn. 

nr-003

De avonden in Pulchri beginnen om 18.00 uur en duren tot  21.00 uur. Zowel voorafgaand als na afloop is er gelegenheid om al aanwezig te zijn of nog even te blijven.

Het entreegeld voor een avond, inclusief warm buffet en koffie of thee, is € 25,00.

 

 

 

 

Kanteling

Jaarthema: Kanteling
In 2017 gaan we wentelen, draaien, omslaan,
keren en kenteren!