HVN

Het Haags Vrouwen Netwerk biedt sinds 1980 een inspirerende ontmoetingsplaats voor haar leden; hoger opgeleide vrouwen die ambitieus zijn in werk en leven.
 
 
 

20 november Nienke Maas
Energietransitie: van fossiel naar duurzaam

In Parijs tekende Nederland in 2016 samen met 194 andere landen voor de doelstelling om de opwarming van de aarde rond de 1,5 graad te houden. Om bij te dragen aan deze doelstelling moeten de broeikasgasemissies in Nederland in 2050 80 tot 95 procent lager zijn dan nu en is een overgang van fossiele naar duurzame energie noodzakelijk. Dit betekent een enorme omslag die voelbaar is tot achter de voordeur van meer dan 7 miljoen huishoudens.

Maar hoe kan deze transitie gerealiseerd worden en wat zijn dan de alternatieve energiebronnen? Onze eigen Nienke Maas, senior adviseur gebiedsontwikkeling bij TNO, laat op 20 november zien hoe de energieopgave voor verschillende wijken en gebieden uit zou kunnen pakken, op basis van verschillende projecten. Ze bespreekt ook wat dit  betekent voor waar we duurzame energie vandaan halen en hoe de haven van Rotterdam zou kunnen veranderen en welke gevolgen dat weer heeft voor isoleren en  het installeren van zonnepanelen.

Alvast een tip van Nienke: "Ik heb thuis samen met de buren een EnergieParty gehouden. Het lijkt een beetje op de ouderwetse tupperware party, maar is dus een feestje rond je eigen energierekening. Heel leuk om te doen en het levert je veel goede inzichten op!"

Meld je aan!

 

 

Kanteling

Jaarthema: Kanteling
In 2017 gaan we wentelen, draaien, omslaan,
keren en kenteren!