HVN

Het Haags Vrouwen Netwerk biedt sinds 1980 een inspirerende ontmoetingsplaats voor haar leden; hoger opgeleide vrouwen die ambitieus zijn in werk en leven.
 
 
 

Eerdere sprekers en activiteiten

April 2016: Het plaatje kleurt het praatje!
Met Lida van Doorn

Lida van Doorn, autoriteit op het gebied van charisma-management, werd aan het einde van de avond hartelijk bedankt voor haar bijdrage aan het thema van 2016, chaos. Lida nam ons mee in een ontdekkingstocht. Hoe meer eenheid tussen hoe je wilt overkomen en hoe je overkomt, hoe minder chaos, hoe meer persoonlijk effectiviteit in zijn geheel!  
 
Je werkt als het ware van buiten naar binnen voor harmonie.
 
Persoonlijke effectiviteit wordt verkregen middels vermogen, denkstijl en fysieke aspecten. De fysieke aspecten, je persoonlijke uitstraling, blijven in onze persoonlijke ontwikkeling vaak onderbelicht. “Ze nemen me maar zoals ik ben“.
Charisma komt voort uit een optelsom van uiterlijke en innerlijke factoren en heeft te maken met communicatie, waarbij de persoonlijke uitstraling een bijzonder belangrijk aspect is. Jouw persoonlijke uitstraling is beslissend voor hoe je wordt gezien en hoe jouw boodschap wordt gewaardeerd en geïnterpreteerd door de wereld. Je hebt charisma als je authentiek, aantrekkelijk en geloofwaardig bent en ook zo overkomt. Authenticiteit, eigenheid, en aantrekkelijkheid regelen je geloofwaardigheid.
Kleding bepaalt in sterke mate je eigenheid, het beeld dat je neerzet en hoe jouw boodschap bij de ander overkomt. Welke kleding onderstreept nu je eigenheid? Lida gaf aan dat de vorm van je hoofd van belang is bij je kledingkeuze. Ja, selfies werden gemaakt voor onderzoek! Welke vorm heeft jouw hoofd? Is het een driehoek, rechthoek, ovaal of rond? De vorm van je gezicht doortrekken in je kleding, zorgt voor de juiste match, zorgt voor eenheid in je innerlijke en uiterlijke kracht. Honger naar meer kennis? Bezoek haar website www.charisma-management.nl of raadpleeg haar boek “Overtuigen door uitstraling”.

Maart 2016 De wereld van post- en pakketbezorgen
Simone Bel - directeur Corporate Communicatie PostNL

Vol spanning wachten wij op onze mooie, online bestelde jurkjes die in vrolijke pakjes door de pakketbezorgers van PostNL met een sprintje omhoog in onze portiek worden gebracht. Of tot wij horen van onze vrienden dat de brievenbusbloemen of handgeschreven kaarten die wij hen stuurden, goed zijn aangekomen. Dat is PostNL voor ons. Maar PostNL is voor ons ook reorganiseren, partner in mobiliteit, een oogje in het zeil in de buurt, chaos in de post, verandermanagement en communicatie.

Voor Simone Bel, directeur Corporate Communicatie bij PostNL, is PostNL de plek waar zij 26 jaar geleden haar loopbaan startte. Maar het bedrijf waar zij begon met werken, toen nog de PTT, lijkt in weinig meer op het PostNL waar zij nu werkt. De wereld is veranderd en blijft in een razend tempo veranderingen doormaken. In 1990 was de PTT een bedrijf dat draaide om de papieren brief waarvan er 22 miljoen per dag bezorgd werden door 20.000 fulltime postbodes. In 2016, worden er nog maar 10 miljoen brieven per dag bezorgd door ongeveer 2.500 parttime postbezorgers.

Kortom, PostNL heeft zichzelf opnieuw moeten uitvinden. En dat ging niet zonder slag of stoot. Simone nam ons afgelopen maandag mee naar de zwartste dag in haar carrière: op 16 november 2010 vond een landelijke staking plaats van het personeel van PostNL in het kader van CAO-onderhandelingen. Deze staking bleek een aftrap voor roerige jaren, waarin het water PostNL aan de lippen stond en reorganisaties en grootschalige veranderingen in bedrijfsprocessen over elkaar heen buitelden. Het vertrouwen in PostNL, de klanttevredenheid en de beurskoers zakten naar een historisch dieptepunt. Eén grote chaos dus.
Gelukkig is PostNL herrezen uit deze chaos en anno 2016 staat PostNL weer hoog in de lijst met onmisbare merken in Nederland en heeft het bedrijf weer een goede reputatie. In haar functie als manager interne communicatie en later directeur Corporate Communicatie, heeft Simone ook een wezenlijke koerswijziging meegemaakt en daarin zelf een actieve rol gespeeld. Was de interne communicatie vroeger zendergericht en ontbrak de aansluiting met de werknemers van PostNL, nu wordt elke dag opnieuw hard geprobeerd om de communicatie in te richten op de ontvanger. Wat wil deze werknemer weten? Wat betekent dit voor hem of haar? Bij postbezorgers leven andere vragen dan bij pakketbezorgers of ‘binnenwerkers’ die de sorteercentra draaiende houden. De interne communicatie wordt daarom specifiek toegesneden op de ontvanger.

Simone is hoopvol gestemd over de toekomst van PostNL. De veranderingen in de wereld zullen elkaar snel blijven opvolgen en PostNL staat voor de uitdaging om continue te blijven vernieuwen. Dat vraagt veel van de werknemers van het bedrijf. Voor sommigen biedt het kansen en voor anderen juist niet. Uiteindelijk is de vraag, zegt Simone, wie onze betalende klant het liefst aan de deur wil hebben. Wie brengt het meeste ontvangersgeluk? De kunst is om de leukste post-/pakketbezorger van Nederland te blijven. En daar zetten alle medewerkers van PostNL zich elke dag hard voor in.

Februari 2016: een helder verhaal
door Kristin Dekkers

HVN-lid Kristin Dekkers neemt ons mee in de kunst van het presenteren.
Kristin is al jarenlang trainer, coach en consultant. Met haar adviesbureau JMD Advies helpt ze organisaties vooruit. Dat zij zelf niet stil staat blijkt ook uit het nieuwe aanbod “presentatie training” dat zij samen met haar twee compagnons heeft ontwikkeld.

Kern
Op interactieve wijze deelt Kristin tips & trics om een helder verhaal te presenteren. We starten bij de kern: “Wat wil jij dat de luisteraars tegen elkaar zeggen na jouw presentatie”. Met het filmpje van Eli Pariser laat Kristin ons zien en voelen wat er eigenlijk wordt bedoeld met “de kern” van je verhaal.

Dit brengen we direct in praktijk - We krijgen als groep de opdracht om in 140 karakters de kern van onze boodschap te formuleren met connectie naar de luisteraar wel te verstaan. “Wat wil jij dat ze van je onthouden?”.

Verpakken
Je verhaal en/of je presentatie bestaat uit:
Een Kop - Wat ga je vertellen,
Een Romp - Je verhaal
En een Staart - Samenvatting van wat je verteld hebt en uitnodiging tot actie.

Het filmpje van Camille Seaman geeft weer waarom één boodschap, één kern zo belangrijk is en voor een helder verhaal ECHT als maximum dient.

Beeld
Het visualiseren van één kernwoord kan je hierin enorm ondersteunen. We gaan als groep opnieuw de uitdaging aan en krijgen de opdracht ons eigen kernwoord in een dialoog met de luisteraars in te zetten. De kunst zit ‘m in het weten activeren van je luisteraars.

Inzetten van versterkend beeldmateriaal dient zorgvuldig te worden aangepakt. Eli Pariser illustreert dit in ’t filmpje over filter bubbles.

Expressie
Expressie is essentieel om contact te maken met de groep. Een goede tip hierbij is om het beeld/de herinnering die je wil delen op moment van vertellen weer voor je te zien. Het verhaal van Stacey Kramer’s Ted Talk  is hier een mooi voorbeeld van.

Betrekken
Het zeer amusante “fiets” filmpje geeft op aanstekelijke wijze weer hoe je nieuwsgierigheid en beloning kunt inzetten om je publiek actief te betrekken.

Tot slot, ons HVN voorstel rondje zal nimmer hetzelfde zijn, dit was het levende bewijs dat we met elkaar veel van Kristin opgestoken hebben, dank je wel Kristin!

Kerst 2015: Glow with the flow

Zoals ieder jaar wordt de kerstbijeenkomst georganiseerd door een aantal nieuwe leden van 2015. Met hun party spirit werden we ontvangen in Feedback, wat voor ons gereserveerd was. Het restaurant bestond uit een linker en rechterdeel, maar dat mocht de pret niet drukken. De dames heetten ons welkom door ons synchroon  toe te spreken. Door het trekken van een speelkaart vonden we onze tafels en konden we genieten van een smakelijk diner.

Marouschka de Booy verraste ons dit jaar weer met haar overpeinzing. Een bijna traditie die we er in moeten houden.

De voorzitter refereerde aan de thema avonden van afgelopen jaar, het thema flow, de internationale avond en het lustrumfeest. Het was een bijzonder jaar. Met dank aan de programmacommissie: Corien Rijckers-Pels, Karin Jense, Külli Seppar, Marijke van der Sanden en de coördinator namens het bestuur Ana Lidia Aeneas Moyano.

Iedereen leek dit jaar onderweg, Berichtjes via WhatsApp, telefoontjes tijdens autoritjes en ook het bestuur is gaan vergaderen via conference calls. Hoe treffend dan ook dat aan de HVN tafels geen mobieltjes uit de tassen werden gehaald, maar blijkbaar rust en ruimte was om met elkaar te praten. De voorzitter bedankte ook de overige bestuursleden Eva Doornbos, Monique Rijkers en Ineke Postma.

Na de hoofdgang werd het tijd om de kerst-saamhorigheid te voelen. Onder leiding van Karin Jense hebben we kerstliedjes gezongen, met een door haar speciaal gemaakt HVN-lied. Voor het eerst heb ik nu de tekst van Rudolph The Red Nose Reindeer helemaal gezongen.

Met nog een mooi boek om uit te pakken en mee naar huis te nemen, was de avond compleet. Het was gezellig, vrolijk en warm. Dank aan Nienke Maas, Yvonne van den Bergh, Iris Kieft en Ilse Crooy.

November 2015: internationale avond
Lets get acquainted!

Het voelde als een extra feestje in dit lustrumjaar. 54 vrouwen met diverse nationaliteiten, zitten als vanzelfsprekend met elkaar aan tafels te praten.

Ingrid van Engelshoven, wethouder Den Haag zag het gezelschap en schoof aan een van de tafels. Ze feliciteerde ons met het 35 jarige bestaan. In haar toespraak ging zij in op het belang van vrouwen aan de top en het elkaar ondersteunen om die top te bereiken. Ze vertelde over de mogelijke impact van rolmodellen en nodigde ons uit om een bijdrage te leveren aan de Schilderswijk University. Deze Schilderswijk University begeleidt kinderen op zaterdag in hun ontwikkeling tot excellente en talentvolle mensen voor de toekomst.

Sonia Robla, chief Public Information & Outreach van het International Criminal Court vertelde haar ervaringen in wonen en werken in Den Haag. Zoals het dilemma: ga ik Nederlands leren en proberen te praten, waarbij omstanders, in de winkel of politie je aanziet als een onontwikkelde buitenstaander en als zodanig op je reageert of ga ik Engels praten om als hoog ontwikkelde expat te worden behandeld waarbij heel veel is toegestaan. Dat dilemma bleek heel herkenbaar onder de aanwezigen. Sonia liet ook voorbeelden zien hoe je datgene wat in het internationale gerechtshof afspeelt, communiceert naar landen waar personen ongeletterd zijn en geen radio /TV hebben. Ze wees op het belang voor de lokale bevolking dat ze zien dat er wel degelijk rechtspraak is.

De avond zette zich voort aan tafels waar specifiek over onderwerpen als innovatie, scholing en onderwijs, carrière, gezondheid en democratie is gepraat. Het hoofddoel was ervaringen uitwisselen en dat is ruimschoots gebeurd. Bijna iedereen had moeite om op te breken tegen half 10. Er waren zoveel professionals bij elkaar van verschillende bedrijven en instanties, dat het voor velen een boeiende en welbestede netwerkavond was. Dank aan de programma commissie.

Raakvlakken

Jaarthema: Raakvlakken
In 2018 zoeken we naar nieuwe raakvlakken met elkaar, onszelf en de samenleving